TRENING ASERTYWNOŚCI 16,17, 30 marca 2019 r.

Asertywność nie jest ani uległością ani agresją. To taki sposób bycia, który zakłada świadomość własnych praw i postępowanie w zgodzie z nimi przy jednoczesnym odnoszeniu się z szacunkiem do innych ludzi i ich praw.

 

DLA KOGO?
Oferta szkolenia skierowana jest do osób dorosłych zainteresowanych rozpoczęciem pracy w kierunku budowania postawy asertywnej w swoim życiu. Dzięki formom pracy zaproponowanym podczas zajęć, uczestnicy będą mieli możliwość rozpoznania i zmiany własnych nieefektywnych zachowań na takie, które przynoszą więcej wewnętrznej satysfakcji, budują poczucie godności i są bardziej korzystne dla relacji z innymi.

W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia konkretnych umiejętności, m.in.:
– asertywnej odmowy,
– asertywnej obrony własnych przekonań,
– asertywnego wyrażania próśb i oczekiwań,
– asertywnego przyjmowania i wyrażania krytyki,
– asertywnego radzenia sobie z zachowaniami manipulacyjnymi innych osób.

 

CELE SZKOLENIA:
– zapoznanie z zasadami asertywnej komunikacji,
– zapoznanie i przećwiczenie narzędzi asertywnej komunikacji,
– poszerzenie świadomości dotyczącej niekonstruktywnych postaw (postawa agresywna i uległa), które utrudniają funkcjonowanie w relacjach z innymi ludźmi.

 

PRZEWIDYWANE KORZYŚCI:
– zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie w relacjach z innymi ludźmi,
– rozwijanie umiejętności obrony siebie wobec innych,
– poszerzenie świadomości własnych praw oraz pogłębienie umiejętności ich obrony z jednoczesnym poszanowaniem praw innych osób,
– zwiększenie poczucia własnej wartości,
– pogłębienie wiedzy i umiejętności dotyczącej konstruktywnej komunikacji,
– czerpanie osobistej siły wynikającej z pracy w grupie.

 

FORMA SPOTKAŃ:
Spotkania będą miały formę treningu psychologicznego. Oznacza to, że uczestnicy zostaną zaproszeni przede wszystkim do ćwiczenia konkretnych umiejętności komunikacyjnych.

Zajęciom towarzyszy zasada całkowitej dobrowolności. W praktyce oznacza to, że uczestnik ma możliwość wzięcia udziału w danej aktywności, ale nie musi się w nią angażować, jeśli ze znanych tylko sobie przyczyn nie chce tego robić.

Wsparcie, zrozumienie, akceptacja, szacunek – to fundament spotkań.

 

KTO PROWADZI?
Urszula Lipner: psychoterapeuta, pedagog, trener warsztatu i treningu psychologicznego, coach. Praktyk z ponad 10-letnim doświadczeniem w pracy z ludźmi. Prywatnie żona i mama trójki dzieci. W treningu asertywności widzi olbrzymią szansę na budowanie wewnętrznej siły. Postawę asertywną rozumie jako decyzję o „godnym byciu” – wobec siebie i wobec innych.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Czas trwania: 24 h szkolenia (3 dni szkoleniowe)
Kiedy:
16 marca (sobota), godz. 12.30-21.00,
17 marca (niedziela), godz. 9.00-17.30,
30 marca (sobota) godz. 12.30-21.00.
podczas każdego dnia szkoleniowego jest przewidziana jedna dłuższa, półgodzinna przerwa
Gdzie: Grodzisk Mazowiecki, Pawilon Kultury przy ul. Westfala 3
Koszt: 700 zł od osoby (w cenie materiały szkoleniowe, herbata, kawa, dyplom ukończenia kursu)
Ilość osób w grupie: 8-12
Informacje/Zapisy: biuro@humatera.pl lub 516 894 032.

 

ZAPRASZAMY!

MOST między dwiema górami – czyli warsztat o tym jak przez dobrą komunikację budować bliskość w małżeństwie 29-30 września 2018

Żeby budować satysfakcjonujący związek, trzeba dużo rozmawiać…. ale jak to robić? Co, jeśli mimo dużej ilości rozmów, nadal trudno jest uzyskać wzajemne zrozumienie? I w końcu jak zbudować „kulturę dialogu” w swoim domu, być bliżej partnera, słuchać tak, żeby usłyszeć i mówić w taki sposób, żeby być prawdziwie zrozumianym?
Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą odkrywać i doskonalić sztukę komunikacji, które poszukują sposobów na budowanie związku opartego na dialogu oraz decydują się aktywnie działać na rzecz pogłębiania bliskości ze swoim partnerem.

Oferta warsztatowa jest skierowana do małżonków osobno. (Ze względów metodycznych na warsztaty nie są przyjmowane pary)

Cele szkolenia:

– pogłębienie wiedzy dotyczącej zasad i warunków dobrej komunikacji;

– zapoznanie z podstawowymi narzędziami konstruktywnej komunikacji;

– kształtowanie umiejętności posługiwania się poznanymi narzędziami komunikacji;

– pogłębienie wiedzy dotyczącej ról i postaw, które utrudniają skuteczne komunikowanie się w związku;

Przewidywane korzyści z uczestnictwa w warsztatach:

– poprawa komunikacji w kierunku bardziej korzystnym dla relacji z partnerem;

– wzrost świadomości swoich mocnych stron w komunikacji i obszarów wymagających dalszej pracy;

– poszerzenie wiedzy dotyczącej konkretnych narzędzi konstruktywnej komunikacji, anatomii komunikatu oraz czynników mających istotny wpływ na znalezienie wzajemnego porozumienia;

– wzrost satysfakcji w przeżywaniu bliskiego związku.

Metody pracy

Warsztat będzie prowadzony metodami aktywizującymi. Pogadanki, burze mózgów, ćwiczenia indywidualne i grupowe będą przeplatane miniwykladami, prezentacjami i wstawkami teoretycznymi dokonywanymi przez trenera.
Szczególną uwagę przykłada się do stworzenia bezpiecznej atmosfery podczas spotkań. Jedną z ważnych zasad obowiązujących na warsztatach jest reguła dobrowolności. W praktyce oznacza to prawo uczestnika do wycofania się z udziału w wybranym ćwiczeniu bez konieczności podawania uzasadnienia.

Czas trwania i termin warsztatów

Kurs odbędzie się 29 i 30 września 2018 r. (sobota, niedziela) w godzinach 8.00-17.00.

W każdym dniu przewidziana jest jednogodzinna przerwa obiadowa. Obiady nie są wliczone w cenę kursu.

Miejsce

Grodzisk Mazowiecki

Konkretna lokalizacja uzależniona jest od ilości zgłoszonych osób i zostanie podana najpóźniej tydzień przez rozpoczęciem zajęć.

Trener

Urszula Lipner – psychoterapeuta, terapeuta małżeński, pedagog, trener psychologiczny, coach. Prowadzi warsztaty umiejętności wychowawczych i rozwojowe – nakierowane na doskonalenie komunikacji i naukę postawy asertywnej.
Na co dzień oddana pracy psychoterapeutycznej przygląda się z bliska źródłom trudności, z którymi mierzą się małżonkowie. W warsztatach komunikacji widzi ogromny potencjał dający szansę na doświadczenie realnej, dobrej zmiany w obszarze relacji z partnerem.

Cena

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 250 zł/os (cena obejmuje 16 h szkolenia, materiały, zaświadczenie o ukończeniu kursu, mini-bufet kawowy)

Zapisy/informacje: biuro@humatera.pl lub 516 894 032

Liczba miejsc jest ograniczona. O zapisie decyduje kolejność zgłoszenia.

 

 

Treść ogłoszenia, tytuł warsztatów chronione prawami autorskimi Pracowania terapii i rozwoju HUMATERA Urszula Lipner

Superwizje dla rodziców i wychowawców – regularne spotkania grupowe dla absolwentów warsztatów „Jak mówić…”

Bycie wychowawcą to rola pełna wyzwań. To taka szczególna droga, która wymaga i ciągłego doskonalenia w zakresie merytorycznym i stałej pracy nad sobą, jako osobą.

Janusz Korczak pisał:
„Bądź sobą – szukaj własnej drogi. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznawać. Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny (…). Ze wszystkich sam jesteś dzieckiem, które musisz poznać, wychować i wykształcić przede wszystkim.”

Zapraszamy na cykliczne spotkania absolwentów kursów psychoedukacyjnych „Jak mówić… jak słuchać…” – rodziców i wychowawców zainteresowanych stałym rozwojem w obszarze praktyki i teorii wychowania.

Cele SUPERWIZJI dla rodziców i wychowawców:
– doskonalenie umiejętności swobodnego posługiwania się konstruktywnymi metodami wychowawczymi;
– stworzenie warunków do permanentnego rozwoju osobistego uczestników;
– stałe pogłębianie wiedzy teoretycznej dotyczącej wychowania;
– stworzenie platformy wymiany doświadczeń w zakresie wychowania.

Przewidywane korzyści z uczestnictwa w spotkaniach:
– zwiększenie kompetencji w obszarze umiejętności wychowawczych;
– wzrost samoświadomości i świadomości zjawisk psychologicznych w relacjach międzyludzkich;
– zwiększenie satysfakcji w relacjach z dzieckiem/wychowankiem oraz z innymi ludźmi;
– wzmocnienie płynące z pracy w grupie 🙂

Czym są SUPERWIZJE
Superwizje to spotkania, podczas których praca zorganizowana jest wokół tzw pytań superwizyjnych zadawanych/zgłaszanych na forum przez superwizantów (uczestników). To rodzaj case study opartego na analizie konkretnych problemów przynoszonych przez uczestników spotkań. W zależności od potrzeb członków grupy, superwizje mogą zawierać również elementy poszerzające wiedzę teoretyczną.
Są również czasem przeznaczonym na pogłębianie wglądu we własne emocje związane z byciem
w roli wychowawcy.

Metody pracy
Case study
W zależności od potrzeb – miniwykłady, małe formy warsztatowe.

Czas trwania i terminy
Superwizje będą odbywały się raz w miesiącu (poza miesiącami wakacyjnymi – lipcem i sierpniem)
Okres roku superwizyjnego trwa od września do czerwca.
Jedno spotkanie będzie trwało 3 godziny zegarowe.
Terminy superwizji do końca bieżącego roku superwizyjnego:
7 marca
11 kwietnia
9 maja
20 czerwca

Spotkania będą odbywały się w godzinach: 18.15-21.15

Miejsce
ul. 11 listopada 48/21, Grodzisk Mazowiecki (mieszkanie dostosowane do potrzeb gabinetu psychoterapeutycznego)

Osoba prowadząca
Urszula Lipner – psychoterapeuta, pedagog, trener warsztatu psychologicznego, coach.

Cena i warunki uczestnictwa
Cena za uczestnictwo w jednym spotkaniu wynosi 60 zł/os
Deklaracja uczestnictwa w superwizjach oznacza decyzję uczestniczenia we wszystkich spotkaniach (opłacania uczestnictwa nawet w tych miesiącach, w których uczestnik będzie miał kłopot z dotarciem na spotkanie).
Płatności za superwizje przyjmowane są co miesiąc (60 zł miesięcznie) do 5 dnia każdego miesiąca.
Z osobami zainteresowanymi uczestnistwem zostanie podpisana umowa superwizyjna.

Ilość osób w grupie: 6-8. O zapisie decyduje kolejność zgłoszenia.

Zapisy/informacje:
biuro@humatera.pl
516 894 032

ZAPRASZAMY 🙂

Jak rozmawiać z dzieckiem o seksualności? – warsztat 27 stycznia 2018, godz. 8.00-12.00

Wychowanie seksualne rozpoczyna się od najmłodszych lat dziecka. Już kilkuletni maluch zadaje pytania dotyczące sfery seksualności, zdobywa wiedzę, buduje fundamenty postawy wobec płciowości i rozmnażania. Szczególnego wsparcia emocjonalnego i merytorycznego rodziców potrzebuje również dziecko przygotowujące się do okresu dojrzewania a także młody dorosły odkrywający pierwsze zmiany w ciele, wchodzący w pierwsze relacje z przeciwną płcią. Nasze reakcje jako rodziców, treść odpowiedzi oraz umiejętność w zakresie „bycia z dzieckiem w TYCH tematach” mają ogromne znaczenie dla jego prawidłowego rozwoju seksualnego.

Pracownia terapii i rozwoju HUMATERA zaprasza na warsztat, pt: „Trudne tematy dla mamy i taty – jak rozmawiać z dzieckiem o seksualności”

DLA KOGO?
Rodzice jak najmłodszych dzieci, psychologowie, pedagodzy, osoby na co dzień zajmujące się wychowaniem.

CELE SZKOLENIA:
– przekazanie wiedzy dotyczącej zasad budowania komunikatów o seksualności w rozmowach z dziećmi;
– kształtowanie umiejętności budowania komunikatów (ćwiczenia);
– zapoznanie z typowymi błędami popełnianymi przez rodziców podczas rozmów o seksualności;
– przekazanie informacji dotyczących doboru słownictwa podczas rozmów o seksualności.

PRZEWIDYWANE KORZYŚCI:
– poszerzenie wiedzy na temat etapów rozwoju seksualnego dziecka;
– zwiększenie poczucia pewności w rozmowach na temat płciowości, seksualności, dojrzewania;
– pogłębienie wiedzy dotyczącej zasad budowania komunikatów o seksualności;
– zwiększenie umiejętności dobierania komunikatu do wieku dziecka;
– zwiększenie świadomości własnych wartości w obrębie seksualności, które rodzic chce przekazać dziecku;
– wzmocnienie płynące z pracy w grupie.

FORMA SPOTKANIA:
Warsztat psychologiczny prowadzony metodami aktywnymi.

KTO PROWADZI?
Urszula Lipner – psychoterapeuta, pedagog, trener psychologiczny, mama.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Czas trwania: 4 h
Kiedy: 27 stycznia (sobota), godz. 8.00-12.00 Gdzie: ul. 11 listopada 48/21, Grodzisk Mazowiecki
Koszt: 80 zł od osoby (w cenie materiały szkoleniowe, mini-bufet)
Ilość osób w grupie: maksymalnie 8
Informacje/Zapisy: biuro@humatera.pl

O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszenia.
ZAPRASZAMY!

MAMAS’ TIME – konwersacje w jęz. angielskim dla mam z maluchami

Czy urlop macierzyński może być okazją do własnego rozwoju?
TAK!!!

Zapraszamy mamy z maluchami na KONWERSACJE Z JĘZ. ANGIELSKIEGO!

MAMAS’ TIME to czas dla nas – mam, które chcą doskonalić swój angielski, spotkać się z innymi mamami, wyjść z domu razem ze swoim maluchem

Co będziemy robić: poszerzać słownictwo poprzez regularne czytanie tekstów (to będzie praca domowa) oraz doskonalić umiejętność posługiwania się jęz. angielskim w trakcie spotkań

Gdzie: ul. Daleka 3e, Grodzisk Mazowiecki (poddasze Zielonej Restauracji)

Kiedy: piątki, godz. 10-11, start zajęć przewidziany na 17 listopada

Cena: 20 zł za spotkanie, płatność za miesiąc z góry

Kto prowadzi: lektor jęz. angielskiego z wieloletnim doświadczeniem, mama

Poziom: planujemy średnio zaawansowany, ale w razie potrzeby dostosujemy do potrzeb grupy

Informacje/Zapisy: 516 894 032, biuro@humatera.pl

Organizator: HUMATERA Pracownia terapii i rozwoju we współpracy z GREEN HILL

Jak rozmawiać z dzieckiem o seksualności? – 3 czerwca (sobota) 8.00-12.00

Wychowanie seksualne rozpoczyna się od najmłodszych lat dziecka. Już kilkuletni maluch zadaje pytania dotyczące sfery seksualności, zdobywa wiedzę, buduje fundamenty postawy wobec płciowości i rozmnażania. Szczególnego wsparcia emocjonalnego i merytorycznego rodziców potrzebuje również dziecko przygotowujące się do okresu dojrzewania a także młody dorosły odkrywający pierwsze zmiany w ciele, wchodzący w pierwsze relacje z przeciwną płcią. Nasze reakcje jako rodziców, treść odpowiedzi oraz umiejętność w zakresie „bycia z dzieckiem w TYCH tematach” mają ogromne znaczenie dla jego prawidłowego rozwoju seksualnego.

Pracownia terapii i rozwoju HUMATERA zaprasza na warsztat, pt: „Trudne tematy dla mamy i taty – jak rozmawiać z dzieckiem o seksualności”

DLA KOGO?
Fundamentem dobrych rozmów o seksualności jest bezpieczna więź między rodzicem a dzieckiem, dlatego na warsztat „Trudne tematy…” w pierwszej kolejności przyjmowani będą absolwenci kursu „Jak mówić…., jak słchuchać?” – szkolenia, które uczy budowania bliskich realzcji w rodzinie.
Na warsztat zaproszeni są rodzice jak najmłodszych dzieci.

CELE SZKOLENIA:
– przekazanie wiedzy dotyczącej zasad budowania komunikatów o seksualności w rozmowach z dziećmi;
– kształtowanie umiejętności budowania komunikatów (ćwiczenia);
– zapoznanie z typowymi błędami popełnianymi przez rodziców podczas rozmów o seksualności;
– przekazanie informacji dotyczących doboru słownictwa podczas rozmów o seksualności.

PRZEWIDYWANE KORZYŚCI:
– poszerzenie wiedzy na temat etapów rozwoju seksualnego dziecka;
– zwiększenie poczucia pewności w rozmowach na temat płciowości, seksualności, dojrzewania;
– pogłębienie wiedzy dotyczącej zasad budowania komunikatów o seksualności;
– zwiększenie umiejętności dobierania komunikatu do wieku dziecka;
– zwiększenie świadomości własnych wartości w obrębie seksualności, które rodzic chce przekazać dziecku;
– wzmocnienie płynące z pracy w grupie.

FORMA SPOTKANIA:
Warsztat psychologiczny prowadzony metodami aktywnymi.

KTO PROWADZI?
Urszula Lipner – psychoterapeuta, pedagog, trener psychologiczny, mama.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Czas trwania: 4 h
Kiedy: 3 czerwca (sobota), godz. 8.00-12.00 Gdzie: ul. Daleka 3E (poddasze Zielonej Restauracji), Grodzisk Mazowiecki
Koszt: 60 zł od osoby (w cenie materiały szkoleniowe, mini-bufet) Ilość osób w grupie: 8-12
Informacje/Zapisy: biuro@humatera.pl

O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszenia.
ZAPRASZAMY!

MOST między dwiema górami – czyli warsztat o tym jak przez dobrą komunikację budować bliskość w małżeństwie: 3, 4 września 2016 r.

Żeby budować satysfakcjonujący związek, trzeba dużo rozmawiać…. ale jak to robić? Co, jeśli mimo dużej ilości rozmów, nadal trudno jest uzyskać wzajemne zrozumienie? I w końcu jak zbudować „kulturę dialogu” w swoim domu, być bliżej partnera, słuchać tak, żeby usłyszeć i mówić w taki sposób, żeby być prawdziwie zrozumianym?
Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą odkrywać i doskonalić sztukę komunikacji, które poszukują sposobów na budowanie związku opartego na dialogu oraz decydują się aktywnie działać na rzecz pogłębiania bliskości ze swoim partnerem.

Oferta warsztatowa jest skierowana do małżonków osobno. (Ze względów metodycznych na warsztaty nie są przyjmowane pary)


Cele szkolenia:

– pogłębienie wiedzy dotyczącej zasad i warunków dobrej komunikacji;

– zapoznanie z podstawowymi narzędziami konstruktywnej komunikacji;

– kształtowanie umiejętności posługiwania się poznanymi narzędziami komunikacji;

– pogłębienie wiedzy dotyczącej ról i postaw, które utrudniają skuteczne komunikowanie się w związku;


Przewidywane korzyści z uczestnictwa w warsztatach:

– poprawa komunikacji w kierunku bardziej korzystnym dla relacji z partnerem;

– wzrost świadomości swoich mocnych stron w komunikacji i obszarów wymagających dalszej pracy;

– poszerzenie wiedzy dotyczącej konkretnych narzędzi konstruktywnej komunikacji, anatomii komunikatu oraz czynników mających istotny wpływ na znalezienie wzajemnego porozumienia;

– wzrost satysfakcji w przeżywaniu bliskiego związku.


Metody pracy

Warsztat będzie prowadzony metodami aktywizującymi. Pogadanki, burze mózgów, ćwiczenia indywidualne i grupowe będą przeplatane miniwykladami, prezentacjami i wstawkami teoretycznymi dokonywanymi przez trenera.
Szczególną uwagę przykłada się do stworzenia bezpiecznej atmosfery podczas spotkań. Jedną z ważnych zasad obowiązujących na warsztatach jest reguła dobrowolności. W praktyce oznacza to prawo uczestnika do wycofania się z udziału w wybranym ćwiczeniu bez konieczności podawania uzasadnienia.


Czas trwania i termin warsztatów

Kurs odbędzie się 3 i 4 września 2016 r. (sobota, niedziela) w godzinach 8.00-17.00.

W każdym dniu przewidziana jest jednogodzinna przerwa obiadowa. Obiady nie są wliczone w cenę kursu.


Miejsce

ul. Daleka 3e, Grodzisk Mazowiecki, poddasze Zielonej Restauracji


Trener

Urszula Lipner – psychoterapeuta, pedagog, trener psychologiczny. Prowadzi warsztaty umiejętności wychowawczych i rozwojowe – nakierowane na doskonalenie komunikacji i naukę postawy asertywnej.
Na co dzień oddana pracy psychoterapeutycznej przygląda się z bliska źródłom trudności, z którymi mierzą się małżonkowie. W warsztatach komunikacji widzi ogromny potencjał dający szansę na doświadczenie realnej, dobrej zmiany w obszarze relacji z partnerem.


Cena

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 250 zł/os (cena obejmuje 18 h szkolenia, materiały, zaświadczenie o ukończeniu kursu, mini-bufet kawowy)


Zapisy/informacje: biuro@humatera.pl

 

 

Treść ogłoszenia, tytuł warsztatów chronione prawami autorskimi Pracowania terapii i rozwoju HUMATERA Urszula Lipner

Jak rozmawiać z dzieckiem o seksualności – 27 sierpnia 2016 r.

Wychowanie seksualne rozpoczyna się od najmłodszych lat dziecka. Już kilkuletni maluch zadaje pytania dotyczące sfery seksualności, zdobywa wiedzę, buduje fundamenty postawy wobec płciowości i rozmnażania. Szczególnego wsparcia emocjonalnego i merytorycznego rodziców potrzebuje również dziecko przygotowujące się do okresu dojrzewania a także młody dorosły odkrywający pierwsze zmiany w ciele, wchodzący w pierwsze relacje z przeciwną płcią. Nasze reakcje jako rodziców, treść odpowiedzi oraz umiejętność w zakresie „bycia z dzieckiem w TYCH tematach” mają ogromne znaczenie dla jego prawidłowego rozwoju seksualnego.

Pracownia terapii i rozwoju HUMATERA zaprasza na warsztat, pt: „Trudne tematy dla mamy i taty – jak rozmawiać z dzieckiem o seksualności”

DLA KOGO?
Fundamentem dobrych rozmów o seksualności jest bezpieczna więź między rodzicem a dzieckiem, dlatego na warsztat „Trudne tematy…” w pierwszej kolejności przyjmowani będą absolwenci kursu „Jak mówić…., jak słchuchać?” – szkolenia, które uczy budowania bliskich realzcji w rodzinie.
Na warsztat zaproszeni są rodzice jak najmłodszych dzieci.

CELE SZKOLENIA:
– przekazanie wiedzy dotyczącej zasad budowania komunikatów o seksualności w rozmowach z dziećmi;
– kształtowanie umiejętności budowania komunikatów (ćwiczenia);
– zapoznanie z typowymi błędami popełnianymi przez rodziców podczas rozmów o seksualności;
– przekazanie informacji dotyczących doboru słownictwa podczas rozmów o seksualności.

PRZEWIDYWANE KORZYŚCI:
– poszerzenie wiedzy na temat etapów rozwoju seksualnego dziecka;
– zwiększenie poczucia pewności w rozmowach na temat płciowości, seksualności, dojrzewania;
– pogłębienie wiedzy dotyczącej zasad budowania komunikatów o seksualności;
– zwiększenie umiejętności dobierania komunikatu do wieku dziecka;
– zwiększenie świadomości własnych wartości w obrębie seksualności, które rodzic chce przekazać dziecku;
– wzmocnienie płynące z pracy w grupie.

FORMA SPOTKANIA:
Warsztat psychologiczny prowadzony metodami aktywnymi.

KTO PROWADZI?
Urszula Lipner – psychoterapeuta, pedagog, trener psychologiczny, mama.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Czas trwania: 4 h
Kiedy: 27 sierpnia (sobota), godz. 8.00-12.00 Gdzie: ul. Daleka 3E (poddasze Zielonej Restauracji), Grodzisk Mazowiecki
Koszt: 50 zł od osoby (w cenie materiały szkoleniowe, mini-bufet) Ilość osób w grupie: 8-12
Informacje/Zapisy: biuro@humatera.pl

O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszenia.
ZAPRASZAMY!

Babskie Spotkania – oferta dla mam i córek

Pracownia terapii i rozwoju HUMATERA ma zaszczyt zaprosić mamy i córki na Babskie Spotkanie. Jego głównym celem jest pogłębianie wzajemnej więzi pomiędzy mamami i córkami, poprzez:

  • wspólną rozmowę, w warunkach pozbawionych pośpiechu i presji codziennych obowiązków,

  • zaangażowanie mamy i córki we „wspólne przedsięwzięcie”.

INFORMACJE ORGNIZACYJNE najbliższego Babskiego Spotkania:

Gdzie: poddasze Zielonej Restauracji, ul. Daleka 3e, Grodzisk Mazowiecki

Kiedy: 19 maja (czwartek), godz. 18.00-20.00

Za ile: 22 zł od pary (mama+córka); 33 zł w przypadku, gdy mama przychodzi z 2 córkami, itd.

W ramach opłaty mama i córka otrzymają:

  • materiały do pracy w parze,
  • 2 napoje (do wyboru: kawa, herbata, sok),
  • małe co-nieco (2 porcje ciasta lub deseru; UWAGA – możliwość przygotowania deseru dietetycznego po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania).

Charakter: „Eleganckie lecz nieoficjalne spotkanie przy świecach”.

Dress code: stroje miłe oku (takie, żeby mama i córka mogły cieszyć się tym, że obie ładnie wyglądają, ale nie na tyle wymyślne, żeby przesłoniły cel spotkania 🙂 )

Informacje/Zapisy: biuro@humatera.pl

Ilość miejsc jest ograniczona, ze względu na wielkość lokalu.

Przed zapisem zachęcamy do zapoznania się z tekstem „Idea”, który jest zamieszczony poniżej.

Zapraszamy!

Ula (mama) i Weronika (córka)

IDEA BABSKICH SPOTKAŃ

Dlaczego spotkania mam i córek?

Dziecko potrzebuje obojga rodziców. Wychowawczego zaangażowania mamy i taty. Jednocześnie każdy chłopiec w szczególny sposób potrzebuje taty a dziewczynka mamy. Głęboka, bezpieczna, pełna akceptacji więź z rodzicem tej samej płci to bezcenny skarb, przynoszący zyski przez całe życie. To doskonała szkoła umiejętności tworzenia dobrych więzi w przyszłości. To najlepsze działanie na rzecz profilaktyki zaburzeń lękowych.

Dodatkowo każda mama dla swojej córki (tata pełni analogiczne funkcje wobec syna) jest szczególnym wzorem kobiecości. Niezależnie – świadomie i w sposób zaplanowany czy też zupełnie bez świadomości – mama zawsze jest nauczycielką wszystkiego tego, co wiąże się z byciem kobietą. Córka obserwując mamę – to w jaki sposób realizuje zadania wynikające z płci, w jaki sposób traktuje siebie jako kobietę – buduje wzór kobiecości w swojej głowie, który następnie realizuje we własnym życiu.

Świadomi wagi, jaką dla rozwoju dziewczynki ma bezpieczna, głęboka więź z mamą a jednocześnie widząc potrzebę wychowywania naszych dzieci w kulturze dialogu, chcemy stworzyć miejsce i okoliczności sprzyjające celebrowaniu bliskich rozmów. Chcemy również, żeby nasza inicjatywa inspirowała rodziców do wprowadzania w codziennym życiu choćby drobnych zmian w obszarze kontaktu z dzieckiem.

Jesteśmy przekonani, że stworzenie bezpiecznej więzi między rodzicami a dziećmi wymaga zaangażowania i wysiłku. Wierzymy, że wychowanie pełnego człowieka (dojrzałego intelektualnie, osobowościowo i moralnie) realizuje się nie tyle przez troskę o jego byt, żywienie, zaopatrywanie w przedmioty, wszelkiego rodzaju wsparcie organizacyjne, ale przede wszystkim poprzez psychologiczną obecność rodziców wobec dzieci. Osobowy kontakt – każdego dnia.

Formuła, czyli jak będzie przebiegało spotkanie?

Spotkania na ogół nie będą moderowane (lub będą moderowane w niewielkim zakresie).

Chcemy, żeby to był czas poświęcony głównie rozmowie mamy i córki i żeby to one same go tworzyły/zarządzały/wzięły za niego odpowiedzialność.

Planujemy jednocześnie przygotować drobny „inspirator rozmów” – zestaw tematów, do których podjęcia będą zachęcane uczestniczki. Mamy i córki będą same decydowały czy z niego korzystać, czy pokierować rozmową na swój własny sposób.

Do „inspiratora” chcemy dołączać drobne wskazówki dotyczące, np: dobrych praktyk dialogu, dobrych praktyk służących budowaniu więzi, itp.

Osobom, które zdecydują się na udział w przedsięwzięciu roześlemy również niewielki zestaw pomysłów dotyczących tego, w jaki sposób pokierować przygotowaniami do spotkań. Jesteśmy przekonani, że już samo oczekiwanie na „wydarzenie wspólnego wyjścia” może stać się doskonałą okazją do budowania więzi między mamą a córką.

Babskie Spotkania to inicjatywa, która dopiero się rodzi. Dlatego nie wykluczamy przeróżnych modyfikacji i wariacji kolejnych spotkań (planujemy, aby rocznie odbywały się 3-4 spotkania). Chcielibyśmy, żeby poza stałym fundamentem przestrzeni do bliskiej rozmowy, każde Babskie Spotkanie miało nieco inny charakter i klimat.

Kto jest zaproszony?

Zapraszamy wszystkie mamy i córki, które chcą aktywnie działać na rzecz budowania więzi. Nie określamy ram wiekowych. Sądzimy jednak, że z uwagi na charakter (rozmowa; na ogół przy stole) największe zyski ze spotkań mogą mieć te „zespoły”, w których córka ma ukończone przynajmniej 3 lata.

Zachęcamy mamy i córki do organizowania swoich prywatnych Babskich Spotkań

Babskie Spotkanie może wydarzyć się kiedy tylko zechcesz i gdzie zechcesz. Ty i Twoja córka możecie organizować swoje prywatne wyjścia, stworzyć swój własny rytuał niezależnie od naszej oferty.

Jesteśmy przekonani, że każdy Twój wysiłek na rzecz budowania więzi z dzieckiem przyniesie niepoliczalne korzyści.

Wychowanie chłopców to wielkie zadanie

Jesteśmy przekonani, że zaangażowanie ojców w wychowanie synów to sprawa równie wielkiej wagi co zaangażowanie mam w wychowanie córek. W dzisiejszych czasach to wręcz społeczny problem. Nie dysponujemy jednak męską kadrą specjalistów gotowych na inwestycję czasu w inicjatywę non-profit. W związku z tym nie jesteśmy w stanie przedstawić oferty „Męskich Spotkań”.

Ufamy jednocześnie, że Babskie Spotkania okażą się inspirujące dla małych i dużych mężczyzn i zachęcą ich do realizowania własnych inicjatyw.

Jeśli jesteś mamą chłopca – z całą pewnością potrzebuje on Twojej psychologicznej obecności. Rozmów, czasu, który będzie spędzał tylko z Tobą, w kontakcie emocjonalnym. Czuj się zainspirowana do organizowania waszych prywatnych spotkań „mamy i synka”.

Babskie Spotkania są inicjatywą non-profit

Wszelkie środki pieniężne zainwestowane przez mamy i córki „wracają do nich” pod postacią: materiałów wykorzystywanych podczas spotkań, poczęstunku w restauracji, możliwości korzystania z wynajętej sali, itp.

Inicjatywa Babskich Spotkań nie jest finansowana dodatkowo przez żadną instytucję.

Wierzymy, że zaangażowanie w budowanie kultury dialogu oraz inspirowanie mam do tworzenia więzi ze swoimi córkami to inwestycja, która zaowocuje bezcennymi zyskami.