Pewnego dnia stary Indianin wziął swego wnuka na kolana i rzekł:

„W moim sercu walczą dwa wilki: czarny i biały. Czarny o lęk i nienawiść, wściekłość i brak nadziei. Biały to pokój, siła, wiara, harmonia…”

„Który zwycięży?” – zapytał przejęty wnuczek.

„Ten, którego karmię” – odpowiedział Indianin.

Pracownia terapii i rozwoju HUMATERA powstała w 2011 roku. Jej nazwa pochodzi od słów „HUMAnistyczna TERApia”. To właśnie idee pedagogiki i psychologii humanistycznej przemawiają do nas najsilniej i to głównie w ich oparciu zdecydowaliśmy się pracować.

Początkowo Pracownia funkcjonowała jako jednoosobowy gabinet posiadający w swojej ofercie terapię psychologiczną osób dorosłych oraz najróżniejsze szkolenia i warsztaty.

W 2018 r. zdecydowaliśmy, że chcemy zaprosić do nas również dzieci. Uruchomiliśmy gabinet integracji sensorycznej i intensywnie pracujemy nad wprowadzaniem kolejnych form pomocy i rozwoju dla najmłodszych.

Psychoterapia nadal stanowi ważną część naszej pracy. Jako terapeuci opieramy nasze profesjonalne działania na przekonaniu, że człowiek jest całością złożoną ze sfery psychicznej, społecznej, cielesnej i duchowej oraz że jest istotą zdolną do zmiany i wzrostu. W psychoterapii odwołujemy się do świadomej części osoby. Fundamentem naszego myślenia o kliencie jest uznanie jego podmiotowości w procesie pracy nad sobą (dlatego klienta nie nazywamy pacjentem). Nie narzucamy rozwiązań, ale pomagamy znaleźć własne. Uważamy, że podstawą relacji klient-terapeuta jest autentyczność, akceptacja i empatia.

Staramy się tworzyć nasze miejsce ze starannością, uwagą i zaangażowaniem.

Zapraszamy!