Pewnego dnia stary Indianin wziął swego wnuka na kolana i rzekł:

„W moim sercu walczą dwa wilki: czarny i biały. Czarny o lęk i nienawiść, wściekłość i brak nadziei. Biały to pokój, siła, wiara, harmonia…”

„Który zwycięży?” – zapytał przejęty wnuczek.

„Ten, którego karmię” – odpowiedział Indianin.


Pracownia terapii i rozwoju powstała w 2011 roku. Jej nazwa pochodzi od słów „HUMAnistyczna TERApia”. To właśnie idee pedagogiki i psychologii humanistycznej przemawiają do nas najsilniej i to głównie w ich oparciu zdecydowaliśmy się pracować.

Początkowo Pracownia funkcjonowała jako jednoosobowy gabinet posiadający w swojej ofercie terapię psychologiczną osób dorosłych oraz najróżniejsze szkolenia i warsztaty.

W miarę upływu czasu nasz zespół powiększał się, zmieniał i ewoluował. Pojawiały się nowe osoby – psychoterapeuci reprezentujący różne nurty i pracujący według zróżnicowanych podejść. To pomaga nam jeszcze bardziej dostosować naszą ofertę do potrzeb zgłaszających się osób.

Mimo tej różnorodności jesteśmy jednocześnie zgodni, że człowiek jest całością złożoną ze sfery psychicznej, społecznej, cielesnej i duchowej oraz że jest istotą zdolną do zmiany i wzrostu. W psychoterapii odwołujemy się do świadomej części człowieka. Uznajemy podmiotowość osoby pracującej w terapii. Uważamy, że podstawą relacji klient-terapeuta jest autentyczność, akceptacja i empatia.

Staramy się tworzyć nasze miejsce ze starannością, uwagą i zaangażowaniem.

Zapraszamy!