Pewnego dnia stary Indianin wziął swego wnuka na kolana i rzekł:

„W moim sercu walczą dwa wilki: czarny i biały. Czarny o lęk i nienawiść, wściekłość i brak nadziei. Biały to pokój, siła, wiara, harmonia…”

„Który zwycięży?” – zapytał przejęty wnuczek.

„Ten, którego karmię” – odpowiedział Indianin.

Pracownia terapii i rozwoju powstała w 2011 roku. Jej nazwa pochodzi od słów „HUMAnistyczna TERApia”.

Początkowo Pracownia funkcjonowała jako jednoosobowy gabinet posiadający w swojej ofercie terapię psychologiczną osób dorosłych prowadzoną w podejściu humanistyczno-doświadczeniowym a także najróżniejsze szkolenia i warsztaty.

W miarę upływu czasu nasz zespół powiększał się, zmieniał i ewoluował. Pojawiały się nowe osoby – psychoterapeuci reprezentujący różne nurty i pracujący według zróżnicowanych podejść. To pomaga nam jeszcze bardziej dostosować naszą ofertę do potrzeb zgłaszających się osób.

Obecnie jesteśmy grupą niezależnych specjalistów, których łączy wspólne miejsce i pasja pracy z człowiekiem.

Mimo tej różnorodności jesteśmy jednocześnie zgodni, że człowiek jest całością złożoną ze sfery psychicznej, społecznej, cielesnej i duchowej oraz że jest istotą zdolną do zmiany i wzrostu. Uznajemy podmiotowość osoby pracującej w terapii. Uważamy, że podstawą relacji klient-terapeuta jest autentyczność, akceptacja i empatia.

Staramy się tworzyć nasze miejsce ze starannością, uwagą i zaangażowaniem.

Zapraszamy!