MOST między dwiema górami – czyli warsztat o tym jak przez dobrą komunikację budować bliskość w małżeństwie: 3, 4 września 2016 r.

Żeby budować satysfakcjonujący związek, trzeba dużo rozmawiać…. ale jak to robić? Co, jeśli mimo dużej ilości rozmów, nadal trudno jest uzyskać wzajemne zrozumienie? I w końcu jak zbudować „kulturę dialogu” w swoim domu, być bliżej partnera, słuchać tak, żeby usłyszeć i mówić w taki sposób, żeby być prawdziwie zrozumianym?
Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą odkrywać i doskonalić sztukę komunikacji, które poszukują sposobów na budowanie związku opartego na dialogu oraz decydują się aktywnie działać na rzecz pogłębiania bliskości ze swoim partnerem.

Oferta warsztatowa jest skierowana do małżonków osobno. (Ze względów metodycznych na warsztaty nie są przyjmowane pary)

Cele szkolenia:

– pogłębienie wiedzy dotyczącej zasad i warunków dobrej komunikacji;

– zapoznanie z podstawowymi narzędziami konstruktywnej komunikacji;

– kształtowanie umiejętności posługiwania się poznanymi narzędziami komunikacji;

– pogłębienie wiedzy dotyczącej ról i postaw, które utrudniają skuteczne komunikowanie się w związku;

Przewidywane korzyści z uczestnictwa w warsztatach:

– poprawa komunikacji w kierunku bardziej korzystnym dla relacji z partnerem;

– wzrost świadomości swoich mocnych stron w komunikacji i obszarów wymagających dalszej pracy;

– poszerzenie wiedzy dotyczącej konkretnych narzędzi konstruktywnej komunikacji, anatomii komunikatu oraz czynników mających istotny wpływ na znalezienie wzajemnego porozumienia;

– wzrost satysfakcji w przeżywaniu bliskiego związku.

Metody pracy

Warsztat będzie prowadzony metodami aktywizującymi. Pogadanki, burze mózgów, ćwiczenia indywidualne i grupowe będą przeplatane miniwykladami, prezentacjami i wstawkami teoretycznymi dokonywanymi przez trenera.
Szczególną uwagę przykłada się do stworzenia bezpiecznej atmosfery podczas spotkań. Jedną z ważnych zasad obowiązujących na warsztatach jest reguła dobrowolności. W praktyce oznacza to prawo uczestnika do wycofania się z udziału w wybranym ćwiczeniu bez konieczności podawania uzasadnienia.

Czas trwania i termin warsztatów

Kurs odbędzie się 3 i 4 września 2016 r. (sobota, niedziela) w godzinach 8.00-17.00.

W każdym dniu przewidziana jest jednogodzinna przerwa obiadowa. Obiady nie są wliczone w cenę kursu.

Miejsce

ul. Daleka 3e, Grodzisk Mazowiecki, poddasze Zielonej Restauracji

Trener

Urszula Lipner – psychoterapeuta, pedagog, trener psychologiczny. Prowadzi warsztaty umiejętności wychowawczych i rozwojowe – nakierowane na doskonalenie komunikacji i naukę postawy asertywnej.
Na co dzień oddana pracy psychoterapeutycznej przygląda się z bliska źródłom trudności, z którymi mierzą się małżonkowie. W warsztatach komunikacji widzi ogromny potencjał dający szansę na doświadczenie realnej, dobrej zmiany w obszarze relacji z partnerem.

Cena

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 250 zł/os (cena obejmuje 18 h szkolenia, materiały, zaświadczenie o ukończeniu kursu, mini-bufet kawowy)

Zapisy/informacje: biuro@humatera.pl

 

 

Treść ogłoszenia, tytuł warsztatów chronione prawami autorskimi Pracowania terapii i rozwoju HUMATERA Urszula Lipner

Komentowanie jest wyłączone.