mgr Urszula Lipner

psychoterapeuta, terapeuta małżeński, trener warsztatu psychologicznego, pedagog, coach

Więcej

Jestem psychoterapeutą, terapeutą małżeńskim, trenerem psychologicznym, pedagogiem i coachem.

W obszarze pomocy ludziom pracuję od 2006 roku. Jako psychoterapeuta praktykuję od 2009 r.

Ukończyłam czteroletnią szkołę psychoterapii oraz szkołę trenerów w ośrodku INTRA w Warszawie (szkoły rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Jestem absolwentką licznych warsztatów, staży i szkoleń doszkalających. Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi na oddziale dziennym Szpitala Psychiatrycznego w Tworkach, gdzie odbyłam staż kliniczny oraz pracując na stanowisku specjalisty na Uniwersytecie Warszawskim.

Zajmuję się psychoterapią indywidualną i par (pracuję głównie metodą EFT, której skuteczność jest potwierdzona nie tylko empirycznie, ale również badaniami). Pracuję jako coach z osobami prywatnymi i klientem biznesowym. Prowadzę warsztaty i treningi psychologiczne. Szczególne miejsce w mojej pracy trenerskiej jest dedykowane warsztatom umiejętności wychowawczych, warsztatom komunikacji w małżeństwie oraz treningowi asertywności. Posiadam rekomendacje Ośrodka Rozwoju Edukacji MEN na realizację programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

Pracuję w podejściu humanistycznym (skoncentrowanym na emocjach, doświadczeniowym, EFT). Doceniam jednak dorobek i niektóre techniki innych szkół psychoterapeutycznych.

Prowadzę praktykę zgodnie ze standardami etycznymi PTP oraz pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów PTP.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie INTRA.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Prywatnie jestem żoną i mamą trójki dzieci. Mieszkam w Grodzisku Mazowieckim. Marzę o tym, żeby zmienić na lepsze ten mały kawałek świata, w którym przyszło mi żyć.

Jestem przekonana, że człowiek ma w sobie potencjał do rozwoju. I w jakkolwiek trudnej wewnętrzne sytuacji by nie był, potrzebuje jedynie odpowiednich warunków, takich warunków które stwarza psychoterapia, żeby wypracować dla siebie dobrą zmianę, pozbierać się, doświadczyć ulgi.

Jestem również przekonana, że każdy człowiek ma swoją drogę. Niepowtarzalną, najlepszą dla siebie. Moim zadaniem nie jest jej odwracanie, udoskonalanie ani w żadnym razie projektowanie. Moim zadaniem jest pomoc w jej odnalezieniu.

Bezpośredni numer telefonu: 516 894 032

mgr Anita Andrasiak

terapeuta Integracji Sensorycznej, pedagog specjalny

Więcej

OBECNIE: urlop wychowawczy

Jestem pedagogiem specjalnym, dyplomowanym terapeutą i diagnostą Integracji Sensorycznej. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi niewidomymi, głuchoniewidomymi, z niepełnosprawnością ruchową, z trudnościami w czytaniu i pisaniu, autyzmem i Zespołem Aspergera. W swojej pracy uwzględniam wszystkie sfery rozwoju dziecka oraz dbam o satysfakcjonującą współpracę z rodzicami. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikację uczestnicząc w różnorodnych formach doskonalenia.

Uśmiech dziecka i jego swobodne bycie są dla mnie bezcenne. Jestem autentycznie zachwycona niepowtarzalnością i potencjałem każdego młodego człowieka. Na co dzień towarzyszę w rozwoju trójce swoich pełnych życia dzieci.

mgr Aneta Koryś

terapeuta Integracji Sensorycznej, oligofrenopedagog, socjolog

Więcej

Jestem Terapeutą i Diagnostą Integracji Sensorycznej. Absolwentką Uniwersytetu SWPS, Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie oraz Uczelni Nauk Społecznych.

Jestem również socjologiem, pedagogiem, oligofrenopedagogiem (specjalizacja – spektrum autyzmu), terapeutą TUS i terapeutą programu szkolnego Bilateralnej Integracji.

Staram się do każdej osoby podchodzić indywidualnie i jednocześnie patrzeć holistycznie na młodego człowieka.

Praca z dziećmi to dla mnie nieustanne źródło wyzwań i inspiracji.

Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą trójki dzieci.

Ukończone kursy i szkolenia:
– Integracja bilateralna – program szkolny (2019 r.)
– Animator Czasu Wolnego Stageman Polska (Certyfikat w 2012 r.)
– Kurs Pozytywnej Dyscypliny (Certyfikat 2017 r.)
– Kurs „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” (2012 r.)
– Kurs „Rodzeństwo bez rywalizacji” (2018 r.)
– Pozytywna Opinia Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Bezpośredni numer telefonu: 535 388 188

mgr Anna Jabłońska

psychoterapeuta, specjalista w zakresie resocjalizacji

Więcej

Jestem psychoterapeutką w trakcie szkolenia (IV- ostatni rok) w Szkole Psychoterapii Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, absolwentką pedagogiki specjalnej (specjalność resocjalizacja) na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyłam roczne szkolenie z zakresu terapii osób uzależnionych oraz współuzależnionych w Fundacji Kierunek Rozwój, brałam udział w szkoleniu „dialog motywujący” zorganizowanym przez Akademię Dialogu Motywującego, ukończyłam szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Doświadczenie terapeutyczne zdobywałam na oddziale dziennym zaburzeń nerwicowych w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. Jana Mazurkiewicza w Tworkach, Pogotowiu Opiekuńczym, Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia „Petra”, Ośrodku Terapeutycznym „Goplańska ” w Instytucie Psychiatrii i Neurologii oraz w Przychodni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych. Stale poszerzam swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w szkoleniach i konferencjach.

Na co dzień pracuję w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie w Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych. Prowadzę tam psychoterapię indywidualna oraz grupową.   

Psychoterapia jest dla mnie głębokim dialogiem w atmosferze autentyczności, empatii i akceptacji, a każda sesja niepowtarzalnym spotkaniem. Ważne jest dla mnie towarzyszenie drugiej osobie w lepszym poznawaniu i rozumieniu siebie.

W mojej pracy integruję różne podejścia, dobierając je uważnie do rodzaju zgłaszanych trudności. Osią prowadzonej przeze mnie psychoterapii jest nurt humanistyczny (doświadczeniowy).

Zapraszam Cię jeśli :

– czujesz się osamotniony/a, zagubiony/a, wrażliwy/a na odrzucenie,
– cierpisz z powodu obniżonego poczucia własnej wartości,
– doświadczasz kryzysu,
– masz za sobą trudne życiowe doświadczenia,
– jesteś w trudnej relacji,
– jesteś niezadowolony/a ze swojego życia,
– nie radzisz sobie z emocjami,
– zmagasz się z trudną przeszłością,
– doświadczasz lęków,
– zmagasz się z depresją,
– zmagasz się z chorobą osób najbliższych,
– doświadczyłeś/aś straty… …

lub doświadczasz jakiejkolwiek innej trudności i chciałbyś komuś o niej opowiedzieć.

Bezpośredni numer telefonu: 694 615 112

mgr Patrycja Minich

terapeuta integracji sensorycznej, psycholog, pedagog, oligofrenopedagog

Więcej

„Pustynię upiększa to, że gdzieś w sobie kryje studnię” Antoine de Saint- Exupery, „Mały Książę”.

Odkąd sięgam pamięcią, zawsze starałam się dostrzec w drugim człowieku drzemiący w nim potencjał. Nawet wówczas, gdy sam w siebie nie wierzył. Z czasem stało się to moją pasją, a dziś- sposobem na realizację zawodową.

Z wykształcenia jestem psychologiem, pedagogiem, oligofrenopedagogiem (specjalność- zaburzenia ze spektrum autyzmu), a także terapeutą i diagnostą integracji sensorycznej. Cała moja ścieżka zawodowa poświęcona jest pracy z dziećmi i młodzieżą. Od wielu lat pracuję w przedszkolu, zarówno prowadząc zajęcia dydaktyczne, jak i wspierając na co dzień dzieci ze specjalnymi trudnościami – spektrum autyzmu. Stawiając pierwsze kroki w zawodzie odbyłam też liczne staże: m. in. jako psychoedukator w Fundacji Drabina Rozwoju, na świetlicach socjoterapeutycznych w Brwinowie i na warszawskiej Pradze, jako wychowawca kolonijny, stażystka w warszawskich żłobkach i Domu Dziecka. Dodatkowo zdobywałam wiedzę i pomocne w pracy umiejętności, biorąc udział w licznych kursach i warsztatach psychoterapeutycznych – zarówno o tematyce zgłębiającej tajniki pracy z dziećmi, jak i pomagające zrozumieć siebie samego.

Na co dzień pracując jako terapeuta integracji sensorycznej, staram się do każdego dziecka podchodzić z życzliwością, cierpliwością, uśmiechem, ale przede wszystkim ogromną wiarą w to, że przy odrobinie pomocy, dziecko pokona trudności i będzie z siebie dumne.

Prywatnie jestem mamą dwóch wspaniałych chłopaków oraz typem sportowca, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych.

Bezpośredni numer telefonu: 665 035 136

mgr Olga Jastrzębska

pedagog, trener umiejętności wychowawczych, edukator, profilaktyk

Więcej

Z rodzinami pracuję od 2009 roku, wspierając rodziców i dzieci w ich prawidłowym funkcjonowaniu.

Studia magisterskie ukończyłam na kierunku pedagogika o specjalności edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień. Ukończyłam Szkołę Trenerów i Coachów Umiejętności Wychowawczych w Laboratorium Psychoedukacji Instytut Treningu i Psychoterapii w Warszawie. Doskonaliłam swoje kwalifikacje podczas półrocznego Kursu Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym organizowanym przez Fundację ETOH. Odbyłam także roczne Studium Przeciwdziałania Krzywdzeniu Dzieci w Fundacji Dzieci Niczyje (obecnie: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę). Uczestniczyłam w licznych kursach i szkoleniach z zakresu pomocy rodzinom z problemem. Obecnie uczestniczę w Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu.

Prowadzę zajęcia socjoterapeutyczne, profilaktyczno – wychowawcze, treningi rozwoju umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży, porady i konsultacje wychowawcze. Pracuję z dziećmi w kontakcie indywidualnym. Prowadzę warsztaty rozwoju umiejętności wychowawczych dla rodziców. Jestem rekomendowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji realizatorem programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” cz. I. Realizatorem programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” cz. II i cz. III. Jestem trenerem warsztatu „Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”. Posiadam uprawnienia do prowadzenia spotkań w ramach rekomendowanego programu pn. „Program Wzmacniania Rodziny”.

W pracy z ludźmi skupiam się na tym, by dostrzegali i nazywali swoje mocne strony, zasoby i nabywali nowe umiejętności. Wierzę w to, że każdy może odkryć swoją wewnętrzną moc, dzięki której możliwe staje się dokonanie zmiany w życiu.

Prywatnie optymistka, miłośniczka tańca i języków obcych (głównie języka niemieckiego).

Bezpośredni numer telefonu: 505 905 182

NIEZALEŻNI SPECJALIŚCI współpracujący z naszą pracownią

mgr Renata Juszczyńska

psycholog, psychoterapeuta dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, trener psychologiczny, terapeuta par

Więcej

Jestem absolwentką 5-letnich studiów psychologicznych i zaawansowanego szkolenia psychoterapeutycznego organizowanego przez WTTS. Ukończyłam ponad 200h godzin pracy własnej w formie grupowej i indywidualnej.

W swoim gabinecie oferuję psychoterapię i pomoc psychologiczną dla osób dorosłych i dla dzieci. Poza psychoterapią prowadzę również konsultacje psychologiczne – wychowawcze, treningi umiejętności społecznych, terapię dla dzieci, terapię dla par i warsztaty psychologiczne.

Dzieciom pomagam w radzeniu sobie ze złością, lękiem, wstydem. Uczę je samoregulacji i odważnych zachowań. Uczę dzieci jak się uczyć. Pracuję z dziećmi od 4 roku życia.

Nie zawsze podejmuję się terapii. Zdarza się, że po dokonaniu wstępnej diagnozy kieruję dziecko do odpowiedniego specjalisty.

Dorośli pacjenci zgłaszają się do mnie najczęściej na psychoterapię lub w kryzysie emocjonalnym.
Pomagam w leczeniu depresji, lęków, nerwic, zaburzeń odżywiania, skutków traumatycznych doświadczeń. Zajmuję się terapią DDA, i terapią lęków w nurcie systemowym.


Oferuję następujące formy pomocy:

poradnictwo psychologiczne
psychoterapia
wsparcie psychologiczne
interwencja kryzysowa
warsztaty psychologiczne
szkolenia psychologiczne
psychoterapia on-line
konsultacje psychologiczne on-line

Bezpośredni numer telefonu: 783 667 367
Adres mailowy: r.juszczynska@gmail.com

Moja strona: http://www.psychologrodziny.pl/

Zapraszam również do mojego sklepu z poradami psychologa:
https://www.porady-juszczynska.pl/dzialy-porad-psychologicznych

mgr Magdalena Cupryszak-Szałkowska

psycholog, psychoterapeuta, terapeuta małżeński, coach, trener

Więcej

Jestem psychologiem i psychoterapeutką, absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie.

W swojej pracy terapeutycznej stawiam na kontakt z drugą osobą. Prowadząc psychoterapię pomagam dostrzec, iż prawdziwą i najgłębszą zmianą jest samoakceptacja.

Zapraszam na terapię osoby, które zmagają się z problemami emocjonalnymi, cierpieniem psychicznym, kłopotami w relacjach, potrzebują wsparcia w poszukiwaniu radości i sensu życia.

Posiadam również wieloletnie doświadczenie biznesowe w prowadzeniu szkoleń kompetencyjnych, procesów rozwojowych i coachingów.

Prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych oraz terapię par.

Bezpośredni nr telefonu: 509 746 566