Superwizje dla rodziców i wychowawców – regularne spotkania grupowe dla absolwentów warsztatów „Jak mówić…”

Bycie wychowawcą to rola pełna wyzwań. To szczególna droga, która wymaga i ciągłego doskonalenia w zakresie merytorycznym i stałej pracy nad sobą, jako osobą.

Janusz Korczak pisał:
„Bądź sobą – szukaj własnej drogi. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznawać. Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny (…). Ze wszystkich sam jesteś dzieckiem, które musisz poznać, wychować i wykształcić przede wszystkim.”

Zapraszamy na cykliczne spotkania absolwentów kursów psychoedukacyjnych „Jak mówić… jak słuchać…” – rodziców i wychowawców zainteresowanych stałym rozwojem w obszarze praktyki i teorii wychowania.

Cele SUPERWIZJI dla rodziców i wychowawców:
– doskonalenie umiejętności swobodnego posługiwania się konstruktywnymi metodami wychowawczymi;
– stworzenie warunków do permanentnego rozwoju osobistego uczestników;
– stałe pogłębianie wiedzy teoretycznej dotyczącej wychowania;
– stworzenie platformy wymiany doświadczeń w zakresie wychowania.

Przewidywane korzyści z uczestnictwa w spotkaniach:
– zwiększenie kompetencji w obszarze umiejętności wychowawczych;
– wzrost samoświadomości i świadomości zjawisk psychologicznych w relacjach międzyludzkich;
– zwiększenie satysfakcji w relacjach z dzieckiem/wychowankiem oraz z innymi ludźmi;
– wzmocnienie płynące z pracy w grupie 🙂

Czym są SUPERWIZJE
Superwizje to spotkania, podczas których praca zorganizowana jest wokół pytań zadawanych przez uczestników na forum. To rodzaj case study opartego na analizie konkretnych sytuacji opisywanych przez rodziców/wychowawców. W zależności od potrzeb członków grupy, superwizje mogą zawierać również elementy poszerzające wiedzę teoretyczną. Spotkania superwizyjne są jednocześnie czasem przeznaczonym na pogłębianie wglądu we własne emocje związane z byciem w roli wychowawcy.

Metody pracy
Case study
W zależności od potrzeb – miniwykłady, małe formy warsztatowe.

Czas trwania i terminy
Superwizje będą odbywały się raz w miesiącu w piątki w godzinach 18.30-21.30
Długość spotkania: 3 godziny zegarowe.

Terminy spotkań w pierwszej połowie 2022 roku:

21 stycznia

18 lutego

18 marca

22 kwietnia

13 maja

10 czerwca

Miejsce

W czasie trwania pandemii spotkania będą odbywały się online. Docelowo, gdy sytuacja epidemiczna na to pozwoli, superwizje będą miały formę spotkań stacjonarnych.

Osoba prowadząca
Urszula Lipner – psychoterapeuta, pedagog, trener warsztatu psychologicznego.

Cena
Cena za uczestnictwo w jednym spotkaniu wynosi 100 zł/os

Ilość osób w grupie: 8-10. O zapisie decyduje kolejność zgłoszenia.

Zapisy/informacje:
biuro@humatera.pl
516 894 032

ZAPRASZAMY 🙂

TRENING ASERTYWNOŚCI 16,17, 30 marca 2019 r.

Asertywność nie jest ani uległością ani agresją. To taki sposób bycia, który zakłada świadomość własnych praw i postępowanie w zgodzie z nimi przy jednoczesnym odnoszeniu się z szacunkiem do innych ludzi i ich praw.

 

DLA KOGO?
Oferta szkolenia skierowana jest do osób dorosłych zainteresowanych rozpoczęciem pracy w kierunku budowania postawy asertywnej w swoim życiu. Dzięki formom pracy zaproponowanym podczas zajęć, uczestnicy będą mieli możliwość rozpoznania i zmiany własnych nieefektywnych zachowań na takie, które przynoszą więcej wewnętrznej satysfakcji, budują poczucie godności i są bardziej korzystne dla relacji z innymi.

W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia konkretnych umiejętności, m.in.:
– asertywnej odmowy,
– asertywnej obrony własnych przekonań,
– asertywnego wyrażania próśb i oczekiwań,
– asertywnego przyjmowania i wyrażania krytyki,
– asertywnego radzenia sobie z zachowaniami manipulacyjnymi innych osób.

 

CELE SZKOLENIA:
– zapoznanie z zasadami asertywnej komunikacji,
– zapoznanie i przećwiczenie narzędzi asertywnej komunikacji,
– poszerzenie świadomości dotyczącej niekonstruktywnych postaw (postawa agresywna i uległa), które utrudniają funkcjonowanie w relacjach z innymi ludźmi.

 

PRZEWIDYWANE KORZYŚCI:
– zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie w relacjach z innymi ludźmi,
– rozwijanie umiejętności obrony siebie wobec innych,
– poszerzenie świadomości własnych praw oraz pogłębienie umiejętności ich obrony z jednoczesnym poszanowaniem praw innych osób,
– zwiększenie poczucia własnej wartości,
– pogłębienie wiedzy i umiejętności dotyczącej konstruktywnej komunikacji,
– czerpanie osobistej siły wynikającej z pracy w grupie.

 

FORMA SPOTKAŃ:
Spotkania będą miały formę treningu psychologicznego. Oznacza to, że uczestnicy zostaną zaproszeni przede wszystkim do ćwiczenia konkretnych umiejętności komunikacyjnych.

Zajęciom towarzyszy zasada całkowitej dobrowolności. W praktyce oznacza to, że uczestnik ma możliwość wzięcia udziału w danej aktywności, ale nie musi się w nią angażować, jeśli ze znanych tylko sobie przyczyn nie chce tego robić.

Wsparcie, zrozumienie, akceptacja, szacunek – to fundament spotkań.

 

KTO PROWADZI?
Urszula Lipner: psychoterapeuta, pedagog, trener warsztatu i treningu psychologicznego, coach. Praktyk z ponad 10-letnim doświadczeniem w pracy z ludźmi. Prywatnie żona i mama trójki dzieci. W treningu asertywności widzi olbrzymią szansę na budowanie wewnętrznej siły. Postawę asertywną rozumie jako decyzję o „godnym byciu” – wobec siebie i wobec innych.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Czas trwania: 24 h szkolenia (3 dni szkoleniowe)
Kiedy:
16 marca (sobota), godz. 12.30-21.00,
17 marca (niedziela), godz. 9.00-17.30,
30 marca (sobota) godz. 12.30-21.00.
podczas każdego dnia szkoleniowego jest przewidziana jedna dłuższa, półgodzinna przerwa
Gdzie: Grodzisk Mazowiecki, Pawilon Kultury przy ul. Westfala 3
Koszt: 700 zł od osoby (w cenie materiały szkoleniowe, herbata, kawa, dyplom ukończenia kursu)
Ilość osób w grupie: 8-12
Informacje/Zapisy: biuro@humatera.pl lub 516 894 032.

 

ZAPRASZAMY!

MOST między dwiema górami – czyli warsztat o tym jak przez dobrą komunikację budować bliskość w małżeństwie 29-30 września 2018

Żeby budować satysfakcjonujący związek, trzeba dużo rozmawiać…. ale jak to robić? Co, jeśli mimo dużej ilości rozmów, nadal trudno jest uzyskać wzajemne zrozumienie? I w końcu jak zbudować „kulturę dialogu” w swoim domu, być bliżej partnera, słuchać tak, żeby usłyszeć i mówić w taki sposób, żeby być prawdziwie zrozumianym?
Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą odkrywać i doskonalić sztukę komunikacji, które poszukują sposobów na budowanie związku opartego na dialogu oraz decydują się aktywnie działać na rzecz pogłębiania bliskości ze swoim partnerem.

Oferta warsztatowa jest skierowana do małżonków osobno. (Ze względów metodycznych na warsztaty nie są przyjmowane pary)

Cele szkolenia:

– pogłębienie wiedzy dotyczącej zasad i warunków dobrej komunikacji;

– zapoznanie z podstawowymi narzędziami konstruktywnej komunikacji;

– kształtowanie umiejętności posługiwania się poznanymi narzędziami komunikacji;

– pogłębienie wiedzy dotyczącej ról i postaw, które utrudniają skuteczne komunikowanie się w związku;

Przewidywane korzyści z uczestnictwa w warsztatach:

– poprawa komunikacji w kierunku bardziej korzystnym dla relacji z partnerem;

– wzrost świadomości swoich mocnych stron w komunikacji i obszarów wymagających dalszej pracy;

– poszerzenie wiedzy dotyczącej konkretnych narzędzi konstruktywnej komunikacji, anatomii komunikatu oraz czynników mających istotny wpływ na znalezienie wzajemnego porozumienia;

– wzrost satysfakcji w przeżywaniu bliskiego związku.

Metody pracy

Warsztat będzie prowadzony metodami aktywizującymi. Pogadanki, burze mózgów, ćwiczenia indywidualne i grupowe będą przeplatane miniwykladami, prezentacjami i wstawkami teoretycznymi dokonywanymi przez trenera.
Szczególną uwagę przykłada się do stworzenia bezpiecznej atmosfery podczas spotkań. Jedną z ważnych zasad obowiązujących na warsztatach jest reguła dobrowolności. W praktyce oznacza to prawo uczestnika do wycofania się z udziału w wybranym ćwiczeniu bez konieczności podawania uzasadnienia.

Czas trwania i termin warsztatów

Kurs odbędzie się 29 i 30 września 2018 r. (sobota, niedziela) w godzinach 8.00-17.00.

W każdym dniu przewidziana jest jednogodzinna przerwa obiadowa. Obiady nie są wliczone w cenę kursu.

Miejsce

Grodzisk Mazowiecki

Konkretna lokalizacja uzależniona jest od ilości zgłoszonych osób i zostanie podana najpóźniej tydzień przez rozpoczęciem zajęć.

Trener

Urszula Lipner – psychoterapeuta, terapeuta małżeński, pedagog, trener psychologiczny, coach. Prowadzi warsztaty umiejętności wychowawczych i rozwojowe – nakierowane na doskonalenie komunikacji i naukę postawy asertywnej.
Na co dzień oddana pracy psychoterapeutycznej przygląda się z bliska źródłom trudności, z którymi mierzą się małżonkowie. W warsztatach komunikacji widzi ogromny potencjał dający szansę na doświadczenie realnej, dobrej zmiany w obszarze relacji z partnerem.

Cena

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 250 zł/os (cena obejmuje 16 h szkolenia, materiały, zaświadczenie o ukończeniu kursu, mini-bufet kawowy)

Zapisy/informacje: biuro@humatera.pl lub 516 894 032

Liczba miejsc jest ograniczona. O zapisie decyduje kolejność zgłoszenia.

 

 

Treść ogłoszenia, tytuł warsztatów chronione prawami autorskimi Pracowania terapii i rozwoju HUMATERA Urszula Lipner

Jak rozmawiać z dzieckiem o seksualności? – warsztat 27 stycznia 2018, godz. 8.00-12.00

Wychowanie seksualne rozpoczyna się od najmłodszych lat dziecka. Już kilkuletni maluch zadaje pytania dotyczące sfery seksualności, zdobywa wiedzę, buduje fundamenty postawy wobec płciowości i rozmnażania. Szczególnego wsparcia emocjonalnego i merytorycznego rodziców potrzebuje również dziecko przygotowujące się do okresu dojrzewania a także młody dorosły odkrywający pierwsze zmiany w ciele, wchodzący w pierwsze relacje z przeciwną płcią. Nasze reakcje jako rodziców, treść odpowiedzi oraz umiejętność w zakresie „bycia z dzieckiem w TYCH tematach” mają ogromne znaczenie dla jego prawidłowego rozwoju seksualnego.

Pracownia terapii i rozwoju HUMATERA zaprasza na warsztat, pt: „Trudne tematy dla mamy i taty – jak rozmawiać z dzieckiem o seksualności”

DLA KOGO?
Rodzice jak najmłodszych dzieci, psychologowie, pedagodzy, osoby na co dzień zajmujące się wychowaniem.

CELE SZKOLENIA:
– przekazanie wiedzy dotyczącej zasad budowania komunikatów o seksualności w rozmowach z dziećmi;
– kształtowanie umiejętności budowania komunikatów (ćwiczenia);
– zapoznanie z typowymi błędami popełnianymi przez rodziców podczas rozmów o seksualności;
– przekazanie informacji dotyczących doboru słownictwa podczas rozmów o seksualności.

PRZEWIDYWANE KORZYŚCI:
– poszerzenie wiedzy na temat etapów rozwoju seksualnego dziecka;
– zwiększenie poczucia pewności w rozmowach na temat płciowości, seksualności, dojrzewania;
– pogłębienie wiedzy dotyczącej zasad budowania komunikatów o seksualności;
– zwiększenie umiejętności dobierania komunikatu do wieku dziecka;
– zwiększenie świadomości własnych wartości w obrębie seksualności, które rodzic chce przekazać dziecku;
– wzmocnienie płynące z pracy w grupie.

FORMA SPOTKANIA:
Warsztat psychologiczny prowadzony metodami aktywnymi.

KTO PROWADZI?
Urszula Lipner – psychoterapeuta, pedagog, trener psychologiczny, mama.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Czas trwania: 4 h
Kiedy: 27 stycznia (sobota), godz. 8.00-12.00 Gdzie: ul. 11 listopada 48/21, Grodzisk Mazowiecki
Koszt: 80 zł od osoby (w cenie materiały szkoleniowe, mini-bufet)
Ilość osób w grupie: maksymalnie 8
Informacje/Zapisy: biuro@humatera.pl

O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszenia.
ZAPRASZAMY!

MOST między dwiema górami – czyli warsztat o tym jak przez dobrą komunikację budować bliskość w małżeństwie: 3, 4 września 2016 r.

Żeby budować satysfakcjonujący związek, trzeba dużo rozmawiać…. ale jak to robić? Co, jeśli mimo dużej ilości rozmów, nadal trudno jest uzyskać wzajemne zrozumienie? I w końcu jak zbudować „kulturę dialogu” w swoim domu, być bliżej partnera, słuchać tak, żeby usłyszeć i mówić w taki sposób, żeby być prawdziwie zrozumianym?
Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą odkrywać i doskonalić sztukę komunikacji, które poszukują sposobów na budowanie związku opartego na dialogu oraz decydują się aktywnie działać na rzecz pogłębiania bliskości ze swoim partnerem.

Oferta warsztatowa jest skierowana do małżonków osobno. (Ze względów metodycznych na warsztaty nie są przyjmowane pary)

Cele szkolenia:

– pogłębienie wiedzy dotyczącej zasad i warunków dobrej komunikacji;

– zapoznanie z podstawowymi narzędziami konstruktywnej komunikacji;

– kształtowanie umiejętności posługiwania się poznanymi narzędziami komunikacji;

– pogłębienie wiedzy dotyczącej ról i postaw, które utrudniają skuteczne komunikowanie się w związku;

Przewidywane korzyści z uczestnictwa w warsztatach:

– poprawa komunikacji w kierunku bardziej korzystnym dla relacji z partnerem;

– wzrost świadomości swoich mocnych stron w komunikacji i obszarów wymagających dalszej pracy;

– poszerzenie wiedzy dotyczącej konkretnych narzędzi konstruktywnej komunikacji, anatomii komunikatu oraz czynników mających istotny wpływ na znalezienie wzajemnego porozumienia;

– wzrost satysfakcji w przeżywaniu bliskiego związku.

Metody pracy

Warsztat będzie prowadzony metodami aktywizującymi. Pogadanki, burze mózgów, ćwiczenia indywidualne i grupowe będą przeplatane miniwykladami, prezentacjami i wstawkami teoretycznymi dokonywanymi przez trenera.
Szczególną uwagę przykłada się do stworzenia bezpiecznej atmosfery podczas spotkań. Jedną z ważnych zasad obowiązujących na warsztatach jest reguła dobrowolności. W praktyce oznacza to prawo uczestnika do wycofania się z udziału w wybranym ćwiczeniu bez konieczności podawania uzasadnienia.

Czas trwania i termin warsztatów

Kurs odbędzie się 3 i 4 września 2016 r. (sobota, niedziela) w godzinach 8.00-17.00.

W każdym dniu przewidziana jest jednogodzinna przerwa obiadowa. Obiady nie są wliczone w cenę kursu.

Miejsce

ul. Daleka 3e, Grodzisk Mazowiecki, poddasze Zielonej Restauracji

Trener

Urszula Lipner – psychoterapeuta, pedagog, trener psychologiczny. Prowadzi warsztaty umiejętności wychowawczych i rozwojowe – nakierowane na doskonalenie komunikacji i naukę postawy asertywnej.
Na co dzień oddana pracy psychoterapeutycznej przygląda się z bliska źródłom trudności, z którymi mierzą się małżonkowie. W warsztatach komunikacji widzi ogromny potencjał dający szansę na doświadczenie realnej, dobrej zmiany w obszarze relacji z partnerem.

Cena

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 250 zł/os (cena obejmuje 18 h szkolenia, materiały, zaświadczenie o ukończeniu kursu, mini-bufet kawowy)

Zapisy/informacje: biuro@humatera.pl

 

 

Treść ogłoszenia, tytuł warsztatów chronione prawami autorskimi Pracowania terapii i rozwoju HUMATERA Urszula Lipner

Jak rozmawiać z dzieckiem o seksualności – 27 sierpnia 2016 r.

Wychowanie seksualne rozpoczyna się od najmłodszych lat dziecka. Już kilkuletni maluch zadaje pytania dotyczące sfery seksualności, zdobywa wiedzę, buduje fundamenty postawy wobec płciowości i rozmnażania. Szczególnego wsparcia emocjonalnego i merytorycznego rodziców potrzebuje również dziecko przygotowujące się do okresu dojrzewania a także młody dorosły odkrywający pierwsze zmiany w ciele, wchodzący w pierwsze relacje z przeciwną płcią. Nasze reakcje jako rodziców, treść odpowiedzi oraz umiejętność w zakresie „bycia z dzieckiem w TYCH tematach” mają ogromne znaczenie dla jego prawidłowego rozwoju seksualnego.

Pracownia terapii i rozwoju HUMATERA zaprasza na warsztat, pt: „Trudne tematy dla mamy i taty – jak rozmawiać z dzieckiem o seksualności”

DLA KOGO?
Fundamentem dobrych rozmów o seksualności jest bezpieczna więź między rodzicem a dzieckiem, dlatego na warsztat „Trudne tematy…” w pierwszej kolejności przyjmowani będą absolwenci kursu „Jak mówić…., jak słchuchać?” – szkolenia, które uczy budowania bliskich realzcji w rodzinie.
Na warsztat zaproszeni są rodzice jak najmłodszych dzieci.

CELE SZKOLENIA:
– przekazanie wiedzy dotyczącej zasad budowania komunikatów o seksualności w rozmowach z dziećmi;
– kształtowanie umiejętności budowania komunikatów (ćwiczenia);
– zapoznanie z typowymi błędami popełnianymi przez rodziców podczas rozmów o seksualności;
– przekazanie informacji dotyczących doboru słownictwa podczas rozmów o seksualności.

PRZEWIDYWANE KORZYŚCI:
– poszerzenie wiedzy na temat etapów rozwoju seksualnego dziecka;
– zwiększenie poczucia pewności w rozmowach na temat płciowości, seksualności, dojrzewania;
– pogłębienie wiedzy dotyczącej zasad budowania komunikatów o seksualności;
– zwiększenie umiejętności dobierania komunikatu do wieku dziecka;
– zwiększenie świadomości własnych wartości w obrębie seksualności, które rodzic chce przekazać dziecku;
– wzmocnienie płynące z pracy w grupie.

FORMA SPOTKANIA:
Warsztat psychologiczny prowadzony metodami aktywnymi.

KTO PROWADZI?
Urszula Lipner – psychoterapeuta, pedagog, trener psychologiczny, mama.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Czas trwania: 4 h
Kiedy: 27 sierpnia (sobota), godz. 8.00-12.00 Gdzie: ul. Daleka 3E (poddasze Zielonej Restauracji), Grodzisk Mazowiecki
Koszt: 50 zł od osoby (w cenie materiały szkoleniowe, mini-bufet) Ilość osób w grupie: 8-12
Informacje/Zapisy: biuro@humatera.pl

O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszenia.
ZAPRASZAMY!

Babskie Spotkania – oferta dla mam i córek

Pracownia terapii i rozwoju HUMATERA ma zaszczyt zaprosić mamy i córki na Babskie Spotkanie. Jego głównym celem jest pogłębianie wzajemnej więzi pomiędzy mamami i córkami, poprzez:

 • wspólną rozmowę, w warunkach pozbawionych pośpiechu i presji codziennych obowiązków,

 • zaangażowanie mamy i córki we „wspólne przedsięwzięcie”.

INFORMACJE ORGNIZACYJNE najbliższego Babskiego Spotkania:

Gdzie: poddasze Zielonej Restauracji, ul. Daleka 3e, Grodzisk Mazowiecki

Kiedy: 19 maja (czwartek), godz. 18.00-20.00

Za ile: 22 zł od pary (mama+córka); 33 zł w przypadku, gdy mama przychodzi z 2 córkami, itd.

W ramach opłaty mama i córka otrzymają:

 • materiały do pracy w parze,
 • 2 napoje (do wyboru: kawa, herbata, sok),
 • małe co-nieco (2 porcje ciasta lub deseru; UWAGA – możliwość przygotowania deseru dietetycznego po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania).

Charakter: „Eleganckie lecz nieoficjalne spotkanie przy świecach”.

Dress code: stroje miłe oku (takie, żeby mama i córka mogły cieszyć się tym, że obie ładnie wyglądają, ale nie na tyle wymyślne, żeby przesłoniły cel spotkania 🙂 )

Informacje/Zapisy: biuro@humatera.pl

Ilość miejsc jest ograniczona, ze względu na wielkość lokalu.

Przed zapisem zachęcamy do zapoznania się z tekstem „Idea”, który jest zamieszczony poniżej.

Zapraszamy!

Ula (mama) i Weronika (córka)

IDEA BABSKICH SPOTKAŃ

Dlaczego spotkania mam i córek?

Dziecko potrzebuje obojga rodziców. Wychowawczego zaangażowania mamy i taty. Jednocześnie każdy chłopiec w szczególny sposób potrzebuje taty a dziewczynka mamy. Głęboka, bezpieczna, pełna akceptacji więź z rodzicem tej samej płci to bezcenny skarb, przynoszący zyski przez całe życie. To doskonała szkoła umiejętności tworzenia dobrych więzi w przyszłości. To najlepsze działanie na rzecz profilaktyki zaburzeń lękowych.

Dodatkowo każda mama dla swojej córki (tata pełni analogiczne funkcje wobec syna) jest szczególnym wzorem kobiecości. Niezależnie – świadomie i w sposób zaplanowany czy też zupełnie bez świadomości – mama zawsze jest nauczycielką wszystkiego tego, co wiąże się z byciem kobietą. Córka obserwując mamę – to w jaki sposób realizuje zadania wynikające z płci, w jaki sposób traktuje siebie jako kobietę – buduje wzór kobiecości w swojej głowie, który następnie realizuje we własnym życiu.

Świadomi wagi, jaką dla rozwoju dziewczynki ma bezpieczna, głęboka więź z mamą a jednocześnie widząc potrzebę wychowywania naszych dzieci w kulturze dialogu, chcemy stworzyć miejsce i okoliczności sprzyjające celebrowaniu bliskich rozmów. Chcemy również, żeby nasza inicjatywa inspirowała rodziców do wprowadzania w codziennym życiu choćby drobnych zmian w obszarze kontaktu z dzieckiem.

Jesteśmy przekonani, że stworzenie bezpiecznej więzi między rodzicami a dziećmi wymaga zaangażowania i wysiłku. Wierzymy, że wychowanie pełnego człowieka (dojrzałego intelektualnie, osobowościowo i moralnie) realizuje się nie tyle przez troskę o jego byt, żywienie, zaopatrywanie w przedmioty, wszelkiego rodzaju wsparcie organizacyjne, ale przede wszystkim poprzez psychologiczną obecność rodziców wobec dzieci. Osobowy kontakt – każdego dnia.

Formuła, czyli jak będzie przebiegało spotkanie?

Spotkania na ogół nie będą moderowane (lub będą moderowane w niewielkim zakresie).

Chcemy, żeby to był czas poświęcony głównie rozmowie mamy i córki i żeby to one same go tworzyły/zarządzały/wzięły za niego odpowiedzialność.

Planujemy jednocześnie przygotować drobny „inspirator rozmów” – zestaw tematów, do których podjęcia będą zachęcane uczestniczki. Mamy i córki będą same decydowały czy z niego korzystać, czy pokierować rozmową na swój własny sposób.

Do „inspiratora” chcemy dołączać drobne wskazówki dotyczące, np: dobrych praktyk dialogu, dobrych praktyk służących budowaniu więzi, itp.

Osobom, które zdecydują się na udział w przedsięwzięciu roześlemy również niewielki zestaw pomysłów dotyczących tego, w jaki sposób pokierować przygotowaniami do spotkań. Jesteśmy przekonani, że już samo oczekiwanie na „wydarzenie wspólnego wyjścia” może stać się doskonałą okazją do budowania więzi między mamą a córką.

Babskie Spotkania to inicjatywa, która dopiero się rodzi. Dlatego nie wykluczamy przeróżnych modyfikacji i wariacji kolejnych spotkań (planujemy, aby rocznie odbywały się 3-4 spotkania). Chcielibyśmy, żeby poza stałym fundamentem przestrzeni do bliskiej rozmowy, każde Babskie Spotkanie miało nieco inny charakter i klimat.

Kto jest zaproszony?

Zapraszamy wszystkie mamy i córki, które chcą aktywnie działać na rzecz budowania więzi. Nie określamy ram wiekowych. Sądzimy jednak, że z uwagi na charakter (rozmowa; na ogół przy stole) największe zyski ze spotkań mogą mieć te „zespoły”, w których córka ma ukończone przynajmniej 3 lata.

Zachęcamy mamy i córki do organizowania swoich prywatnych Babskich Spotkań

Babskie Spotkanie może wydarzyć się kiedy tylko zechcesz i gdzie zechcesz. Ty i Twoja córka możecie organizować swoje prywatne wyjścia, stworzyć swój własny rytuał niezależnie od naszej oferty.

Jesteśmy przekonani, że każdy Twój wysiłek na rzecz budowania więzi z dzieckiem przyniesie niepoliczalne korzyści.

Wychowanie chłopców to wielkie zadanie

Jesteśmy przekonani, że zaangażowanie ojców w wychowanie synów to sprawa równie wielkiej wagi co zaangażowanie mam w wychowanie córek. W dzisiejszych czasach to wręcz społeczny problem. Nie dysponujemy jednak męską kadrą specjalistów gotowych na inwestycję czasu w inicjatywę non-profit. W związku z tym nie jesteśmy w stanie przedstawić oferty „Męskich Spotkań”.

Ufamy jednocześnie, że Babskie Spotkania okażą się inspirujące dla małych i dużych mężczyzn i zachęcą ich do realizowania własnych inicjatyw.

Jeśli jesteś mamą chłopca – z całą pewnością potrzebuje on Twojej psychologicznej obecności. Rozmów, czasu, który będzie spędzał tylko z Tobą, w kontakcie emocjonalnym. Czuj się zainspirowana do organizowania waszych prywatnych spotkań „mamy i synka”.

Babskie Spotkania są inicjatywą non-profit

Wszelkie środki pieniężne zainwestowane przez mamy i córki „wracają do nich” pod postacią: materiałów wykorzystywanych podczas spotkań, poczęstunku w restauracji, możliwości korzystania z wynajętej sali, itp.

Inicjatywa Babskich Spotkań nie jest finansowana dodatkowo przez żadną instytucję.

Wierzymy, że zaangażowanie w budowanie kultury dialogu oraz inspirowanie mam do tworzenia więzi ze swoimi córkami to inwestycja, która zaowocuje bezcennymi zyskami.

Czy można samemu sobie zrobić psychoterapię?

Anna ma 30 lat i jest nieszczęśliwa, ale nie wie dlaczego. Co więcej, w zasadzie odkąd pamięta, czuła się podobnie. Już mając 23 lata, zmęczona cierpieniem uznała, że potrzebuje podjąć konkretną pracę nad sobą. Rozważała pójście do psychoterapeuty. Zdecydowała, że rozpocznie terapię po zakończeniu studiów. Nauka dobiegła końca, Anna odebrała dyplom, czas mijał. Pomysł przekroczenia progu gabinetu specjalisty jakoś tak się oddalał stale. A to pieniędzy za mało, a to pracy za dużo, a to to, a to tamto. W końcu kobieta wymyśliła, że przecież może zrobić sobie terapię sama. Wszak nie święci garnki lepią. Zaopatrzyła się w stos najprzeróżniejszych poradników. I zaczęła je pochłaniać. Po przeczytaniu sporej ilości lektur, postawiła sobie diagnozę. Uznała, że powinna zdecydowanie bardziej zaopiekować się swoim wewnętrznym dzieckiem. Zgodnie z zaleceniem przeczytanym w podręczniku rozmawiała z nim regularnie i – jak mniemała – była z nim w kontakcie. Tak bardzo chciała mieć poczucie, że poradziła sobie samodzielnie, że gdy pojawiały się w niej ból, gniew i strach, nie pozwalała im wydostawać się na zewnątrz. Przykrywała te emocje szczelnie grubą pierzyną pozornej szczęśliwości i dobrego humoru. Anna w ten sposób upewniała siebie, ze wszystko jest w porządku a ona sama kontroluje sytuację.

Wydawało się jej (bardzo siebie do tego przekonała), że w taki właśnie sposób poprawiła swoje życie.

Co dzieje się z Anną na prawdę – czyli o tym, czego Anna o sobie nie wie?

Anna nosi w sobie całe morze lęku (lęk to inne doświadczenie niż strach). Dlatego potrzebuje nadkontrolować rzeczywistość, żeby mieć choćby cząstkę poczucia, że jej świat jest przewidywalny, przez to bezpieczny.

Oddanie się w ręce terapeuty (powierzenie mu swoich „sekretów”/zaufanie/dopuszczenie do sytuacji, w której musiałaby zrezygnować na chwilę z kontrolowania choćby kawałka swojej rzeczywistości) to dla niej perspektywa budząca bardzo duży dyskomfort.

Anna nie miała żadnej bliskiej i dobrej relacji w swoim dzieciństwie. Jej mama była opiekuńcza i troskliwa, ale… psychologicznie nieobecna. Karmiła, ubierała, lecz nie „widziała” córki. Nie stworzyła z nią głębokiej więzi. Taty – w sensie psychologicznym – nie było w ogóle. Na poziomie świadomości Anna postrzega jednak relacje z rodzicami w wyidealizowany sposób.

W związku z tym wielkim brakiem z dzieciństwa – brakiem psychologicznej więzi (która jest wszak czym innym niż zależność, tradycja, przyzwyczajenie do rytuałów rodzinnych, życzliwość itp., które można również przeżywać w relacji z rodzicami), Anna bardzo boi się być blisko innych ludzi. Spotykając nowe osoby stawia mur dystansu lub chowa się za barykadą gadulstwa i pozornej wesołości, w środku drżąc.

Spotkanie sam na sam z terapeutą, który jest obecny psychologicznie, który słucha, jest uważny to dla kobiety perspektywa wzbudzająca silny lęk.

Dlatego Anna woli „sama sobie robić psychoterapię”. Unika dzięki temu bardzo niekomfortowej dla siebie sytuacji.

Faktycznie, jedną z dobrych praktyk, które pomogłyby Annie odzyskać kontakt ze sobą jest technika (to tylko technika! nie cel całej pracy) nawiązania kontaktu z tzw „wewnętrznym dzieckiem”.

Anna rozumie ideę owej techniki, wykonuje zalecenia opisane w podręczniku, ale to niestety jedynie mechaniczne powtarzanie ćwiczenia, które niczego nie jest w stanie zmienić. Kobieta nadal nie ma kontaktu ze sobą. Co więcej sama, bez obecności drugiej osoby, nie jest w stanie się go „nauczyć”. To równie niemożliwe, jak władanie językiem, którego nigdy się nie słyszało.

Anna bardzo mocno przekonuje samą siebie, że sobie poradziła. Faktycznie jednak powieliła swój schemat funkcjonowania. Dokładnie ten sam schemat, który sprawia, że czuje się tak bardzo nieszczęśliwa.

Rozwiązaniem dla Anny mogłaby być psychoterapia, na której kobieta miałaby szansę zdobyć większą świadomość swojego sposobu działania. A przede wszystkim, na której mogłaby doświadczyć dobrej, bezpiecznej relacji z terapeutą, czyli dostać to, czego w zasadzie nie dostała od swojej mamy. Taka praca miałaby szansę przynieść Annie ogromną ulgę i bardzo złagodzić jej lęk. Gdyby tylko kobieta zdecydowała się na szalony krok wyjścia ze swojego schematu i zaufania drugiej osobie.

Czy można samemu sobie zrobić psychoterapię?

Z całym pragnieniem, żeby świat stawał się lepszy a ludziom – możliwie największej ilości – żyło się dobrze samym ze sobą i z innymi; z całym pragnieniem, żeby dobrych skutków terapii mogło doświadczyć jak najwięcej osób na świecie i żeby była ona masowo dostępna, niestety muszę odpowiedzieć, że psychoterapia przeprowadzana samemu sobie nie jest możliwa.

Możliwa jest samodzielna praca nad sobą.

Możliwe jest samodzielne poszerzanie wiedzy psychologicznej.

Możliwa jest do pewnego stopnia autoobserwacja, poszukiwanie psychologicznych przyczyn swoich zachowań (w pewnym stopniu) oraz korygowanie własnych zachowań.

Możliwe jest wzrastanie poprzez praktyki związane z wiarą (choć to już obszar duchowości).

Natomiast nadal żadna z tych prac nie będzie psychoterapią i nie przyniesie rezultatów charakterystycznych dla psychoterapii.

Czym jest zatem psychoterapia?

Psychoterapia NIE jest rodzajem intelektualnego rozbioru psychologicznego własnej osoby. A w każdym razie rozumowy ogląd swojego funkcjonowania nie jest główną funkcją psychoterapii. Nie polega ona też na wygłaszaniu przez terapeutę analiz zachowań klienta, robieniu mu wykładów z „niego samego” (klienta) a następnie na przedstawieniu pacjentowi pakietu rad wobec jego życia. Nie. Fundamentem psychoterapii jest SPOTKANIE. Spotkanie podczas, którego obecny całym sobą psychoterapeuta wsłuchuje się w to co mówi klient i za pomocą narzędzi komunikacji oraz technik specyficznych dla danego nurtu terapeutycznego, pomaga klientowi zobaczyć siebie samego (klienta). Terapeuta jest lustrem, w którym osoba pracująca w psychoterapii może się przejrzeć, zrozumieć swoje funkcjonowanie. Dzięki temu zrozumieniu siebie pacjent jest w stanie dotrzeć do swoich prawdziwych potrzeb, jaśniej zobaczyć swoje własne cele oraz zaplanować a następnie realizować dobrą zmianę/zmiany w swoim życiu.

Obecność specjalisty ma swoje terapeutyczne funkcje również dlatego, że towarzyszy on klientowi w niełatwej podróży w głąb siebie – w podróży do bolesnych doświadczeń, które wymagają nazwania i zaopiekowania. Terapeuta pomaga klientowi dotrzeć do miejsc bólu, nazwać je w dorosły sposób (zobaczyć je oczami dorosłego a nie oczami dziecka, którym klient był, gdy ich doświadczał), czasem przewartościować, ułożyć w sobie. A to wszystko po to, żeby owe „traumy” już nie wracały. Żeby nieuświadomione nie miały mocy kierowania obecnymi decyzjami, wyborami, zachowaniem, relacjami pacjenta.

Rezultaty charakterystyczne dla psychoterapii to pogłębienie świadomości samego siebie (to coś innego, niż zdobycie wiedzy psychologicznej o wewnętrznych procesach) oraz wypracowanie realnej (głębokiej, sięgającej warstwy emocji a nie tylko zachowań) zmiany tego obszaru życia, na zmianę którego zdecyduje się klient. Dobrze i gruntownie przepracowana terapia potrafi przynieść prawdziwą ulgę – nie tylko uczy nowych sposobów funkcjonowania, ale również skutecznie odciąża od balastu wewnętrznych konfliktów, zranień, bólu, które to potrafią uczynić życie… trudnym doświadczeniem.

W terapii jest również miejsce na tak zwaną psychoedukację. Czyli rodzaj „lekcji psychologii”. Terapeuta może robić miniwykłady lub zachęcać klienta do zapoznania się z konkretną lekturą. Te działania nie są jednak jądrem procesu terapeutycznego a jedynie jego wsparciem na pewnym etapie pracy. Wiedza psychologiczna może bowiem pomóc w dążeniu do zmiany i pogłębieniu samoświadomości pacjenta, ale sama w sobie nie ma waloru terapeutycznego. Stąd też rozczarowanie wielu osób, które twierdzą, że „ten poradnik” lub „żaden poradnik nie pomógł im w wypracowaniu trwałej zmiany”. Praca z książką lub poradnikiem, to praca na poziomie intelektualnym. Praca w terapii sięga dużo głębiej – do warstwy emocji.

Podsumowując: samemu nie da się przeprowadzić sobie terapii, gdyż nie polega ona jedynie na intelektualnym rozpoznaniu procesów psychologicznych zachodzących wewnątrz siebie, ale na pracy w warstwie emocji dokonującej się podczas szczególnego rodzaju SPOTKANIA z wykwalifikowaną do prowadzenia terapii osobą.

Więcej o SPOTKANIU

Chcę jeszcze chwilę pochylić się nad kwestią owego SPOTKANIA. Na czym ono polega? Czy to jakieś „czary”, „metafizyka”, „alchemia”. Bynajmniej. To forma obecności psychoterapeuty wobec pacjenta, oparta na konkretnych zasadach. Owe zasady wynikają z przesłanek naukowych oraz doświadczeń praktyki psychoterapeutycznej. SPOTKANIE to – mówiąc odhumanizowanym nieco językiem nauki – „metodyczny sposób bycia” terapeuty wobec klienta, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie celów psychoterapii.

SPOTKANIE, które celowo zapisuję wielkimi literami jest czym innym niż widzenie się, pogawędka, intelektualna wymiana myśli. To rodzaj OBECNOŚCI psychoterapeuty wypełniony AKCEPTACJĄ, odejściem od oceniania na rzecz ROZUMIENIA, EMPATIĄ – która jest rozumiana jako stałe dążenie do wczuwania się w emocje klienta. Warunkiem SPOTKANIA jest również pełna AUTENTYCZNOŚĆ psychoterapeuty. Autentyczność zaś realizuje się poprzez budowanie REALNEJ RELACJI z klientem. Oznacza to całkowitą rezygnację ze „schowania się za fasadę roli psychoterapeuty”, bycie sobą – autentyczną, prawdziwą osobą.

A po co to wszystko? Ta OBECNOŚĆ, AKCEPTACJA, ROZUMIENIE, EMPATIA, AUTENTYCZNOŚĆ?

Odpowiedź na to pytanie przynosi psychologia rozwojowa i osobowości. Otóż osobowość człowieka kształtuje się dzięki obecności innych ludzi w procesie wychowania. Oznacza to ni mniej ni więcej, że gdyby ktoś z nas wychowywał się na pustyni (gdyby możliwe było przeżycie na pustyni bez opieki dorosłej osoby) i nie poznał żadnego człowieka, nie wiedziałby kim jest. I to nie tylko dlatego, że otoczony wydmami i stadem dzikich zwierząt nie miał by szansy usłyszeć ludzkiego języka obwieszczającego jego tożsamość. Ale dlatego, że nie miałby możliwości zobaczenia siebie samego dzięki spotkaniu z drugą osobą. Każdy człowiek kształtuje siebie dzięki obecności, wchodzeniu w relacje z innymi ludźmi.

Osobami, które kształtowały nas byli w największej mierze nasi rodzice. To w spotkaniu lub nie-spotkaniu z nimi (brakiem ich obecności lub w ich obecności, która nie była bezpieczna) każdy z nas nauczył się widzieć siebie (lub nie widzieć), w określony sposób odbierać swiat, w określony sposób przeżywać swoje relacje z innymi ludźmi. Osobowość każdego z nas została ukształtowana poprzez te pierwsze kontakty z naszymi opiekunami.

Nie zawsze pierwsze doświadczenia „bycia w kontakcie” są bliskie ideałowi. A nawet te bardzo dobre mają na ogół jakieś drobne zadrapania.

Dlatego, żeby móc doświadczyć głębokiej zmiany (w warstwie emocji, postaw, sposobu wchodzenia w relacje, itd), zobaczyć siebie prawdziwego, zyskać samoświadomość, my ludzie potrzebujemy dobrej, bezpiecznej, pełnej akceptacji obecności drugiego człowieka, który dodatkowo będzie świadomy procesów, które w nas zachodzą i będzie w stanie świadomie towarzyszyć nam w procesie wewnętrznej zmiany.

Podsumowując: Terapii nie da się przeprowadzić samemu. Podstawą terapii jest SPOTKANIE. Spotkanie to „metodyczny sposób bycia psychoterapeuty z klientem”, dzięki któremu pacjent:

 • jest w stanie lepiej zrozumieć siebie, zobaczyć siebie, dotrzeć do swoich prawdziwych potrzeb, „odkryć własną drogę”;

 • dzięki owemu poznaniu  jest w stanie wyznaczyć i zaplanować zmianę w swoim życiu;

 • ma szansę zbudować (przynajmniej w jakiejś części) bezpieczną relację, namiastkę więzi, której być może nie doświadczył w spotkaniu ze swoimi pierwszymi opiekunami.

Czy można samemu sobie zrobić psychoterapię? Nie można. Wiem – rozumiem, że dla niektórych osób to mało komfortowa perspektywa. Niemniej jednak – w kategoriach humanistycznych – to według mnie rzecz do głębi poruszająca. Bo oznacza, że mimo olbrzymiego rozwoju nauk i świata za oknem, zmieniającego się z sekundy na sekundę, my ludzie nadal potrzebujemy siebie nawzajem, żeby wzrastać, zmieniać się na lepsze, budować z miłością jedną z najbardziej misternych konstrukcji – własne wnętrze.

Trening asertywności dla kobiet: w szacunku do siebie, w szacunku do innych.

Zapraszamy na trening asertywności wszystkie kobiety (szczególnie mamy), które pragną się rozwijać.

Spotkania rozpoczną się 20 kwietnia (środy) i potrwają do połowy czerwca.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i do uczestnictwa!

DLA KOGO?

Na trening asertywności tym razem zapraszamy tylko kobiety, szczególnie mamy. Chcemy, by nauka postawy asertywnej w żeńskim gronie, stała się jednocześnie okazją do czerpania siły, inspirowania się nawzajem, „psychologicznej odnowy” dla nas – kobiet, codziennie zmagających się z lawiną zadań, powinności i obowiązków jakie wynikają z wielorakich ról, które pełnimy.

CELE SZKOLENIA:

 • zapoznanie z zasadami postawy asertywnej,

 • zapoznanie i przećwiczenie narzędzi asertywnej komunikacji,

 • poszerzenie wiedzy na temat niekonstruktywnych postaw, które utrudniają funkcjonowanie w relacjach z innmi ludźmi.

PRZEWIDYWANE KORZYŚCI:

 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w relacjach z innymi ludźmi,

 • rozwijanie umiejętności obrony siebie wobec innych,

 • poszerzenie świadomości własnych praw oraz pogłębienie umiejętności ich obrony z jednoczesnym poszanowaniem praw innych osób,

 • zwiększenie poczucia własnej wartości,

 • pogłębienie wiedzy i umiejętności dotycznącej konstruktywnej komunikacji,

 • czerpanie osobistej siły wynikającej z pracy w grupie.

FORMA SPOTKAŃ:

Spotkania będą miały formę treningu psychologicznego. Oznacza to, że uczestnicy będą zaproszeni głównie do ćwiczenia umiejętności a w mniejszym stopniu do przysłuchiwania się „miniwykładom”.

Zajęciom towarzyszy zasada całkowitej dobrowolności. W praktyce oznacza to, że uczestnik ma możliwość wzięcia udziału w danej aktywności, ale nie musi się w nią angażować, jeśli ze znanych tylko sobie przyczyn nie chce tego robić.

Wsparcie, zrozumienie, akceptacja, szacunek – to fundament spotkań.

KTO PROWADZI?

Urszula Lipner: psychoterapeuta, pedagog, trener warsztatu i treningu psychologicznego. Prywatnie żona i mama. W treningu asertywności widzi olbrzymią szansę na budowanie wewnętrznej siły. Postawę asertywną rozumie jako decyzję o „godnym byciu” – wobec siebie i wobec innych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania: 8 trzygodzinnych spotkań (razem 24 h szkolenia)

Kiedy: 20 kwietnia – 15 czerwca, godz. 18.30 – 21.30 (środy)

Gdzie: ul. Daleka 3E (poddasze Zielonej Restauracji), Grodzisk Mazowiecki

Koszt: 350 zł od osoby (w cenie materiały szkoleniowe, herbata, kawa, dyplom ukończenia kursu)

Ilość osób w grupie: 8-12

Informacje/Zapisy: biuro@humatera.pl

O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszenia.

ZAPRASZAMY!

Warsztat „Trudne tematy dla mamy i taty: jak rozmawiać z dzieckiem o seksualności?”

Zapraszamy na kolejną edycję warsztatów „Trudne tematy…”, których celem jest wsparcie rodziców w niełatwym zadaniu wychowania seksualnego.

Zapraszamy do zapoznania się  z ofertą i do uczestnictwa.

DLA KOGO?

Fundamentem dobrych rozmów o seksualności jest bezpieczna więź między rodzicem a dzieckiem, dlatego na warsztat „Trudne tematy…” zaproszeni są absolwenci kursu „Jak mówić…., jak słchuchać?” – szkolenia, które uczy budowania bliskich realzcji w rodzinie.

Na warsztat zaproszeni są rodzice jak najmłodszych dzieci.

CELE SZKOLENIA:

 • przekazanie wiedzy dotyczącej zasad budowania komunikatów o seksualności w rozmowach z dziećmi;

 • kształtowanie umiejętności budowania komunikatów (ćwiczenia);

 • zapoznanie z typowymi błędami popełnianymi przez rodziców podczas rozmów o seksualności;

 • przekazanie informacji dotyczących doboru słownictwa podczas rozmów o seksualności.

PRZEWIDYWANE KORZYŚCI:

 • poszerzenie wiedzy na temat etapów rozwoju seksualnego dziecka;

 • zwiększenie poczucia pewności w rozmowach na temat płciowości, seksualności, dojrzewania;

 • pogłębienie wiedzy dotyczącej zasad budowania komunikatów o seksualności;

 • zwiększenie umiejętności dobierania komunikatu do wieku dziecka;

 • zwiększenie świadomości własnych wartości w obrębie seksualności, które rodzic chce przekazać dziecku;

 • wzmocnienie płynące z pracy w grupie.

FORMA SPOTKAŃ:

Warsztat psychologiczny prowadzony metodami aktywnymi.

KTO PROWADZI?

Urszula Lipner – psychoterapeuta, pedagog, trener psychologiczny, mama.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania: 4 h

Kiedy: 7 maja (sobota), godz. 8.00-12.00

Gdzie: ul. Daleka 3E (poddasze Zielonej Restauracji), Grodzisk Mazowiecki

Koszt: 50 zł od osoby (w cenie materiały szkoleniowe, herbata, kawa, dyplom ukończenia kursu)

Ilość osób w grupie: 8-12

Informacje/Zapisy: biuro@humatera.pl

O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszenia.

ZAPRASZAMY!