Superwizje dla rodziców i wychowawców – nowa grupa

Bycie wychowawcą to rola pełna wyzwań. To szczególna droga, która wymaga i ciągłego doskonalenia w zakresie merytorycznym i stałej pracy nad sobą, jako osobą.

Janusz Korczak pisał:
„Bądź sobą – szukaj własnej drogi. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznawać. Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny (…). Ze wszystkich sam jesteś dzieckiem, które musisz poznać, wychować i wykształcić przede wszystkim.”

Zapraszamy na cykliczne spotkania absolwentów kursów psychoedukacyjnych „Jak mówić… jak słuchać…”, oraz wszystkich rodziców i wychowawców zainteresowanych stałym rozwojem w obszarze praktyki i teorii wychowania.

Cele SUPERWIZJI dla rodziców i wychowawców:
– doskonalenie umiejętności swobodnego posługiwania się konstruktywnymi metodami wychowawczymi;
– stworzenie warunków do permanentnego rozwoju osobistego uczestników;
– stałe pogłębianie wiedzy teoretycznej dotyczącej wychowania;
– stworzenie platformy wymiany doświadczeń w zakresie wychowania.

Przewidywane korzyści z uczestnictwa w spotkaniach:
– zwiększenie kompetencji w obszarze umiejętności wychowawczych;
– wzrost samoświadomości i świadomości zjawisk psychologicznych w relacjach międzyludzkich;
– zwiększenie satysfakcji w relacjach z dzieckiem/wychowankiem oraz z innymi ludźmi;
– wzmocnienie płynące z pracy w grupie 🙂

Czym są SUPERWIZJE
Superwizje to spotkania, podczas których praca zorganizowana jest wokół pytań zadawanych przez uczestników na forum. To rodzaj case study opartego na analizie konkretnych sytuacji opisywanych przez rodziców/wychowawców. W zależności od potrzeb członków grupy, superwizje mogą zawierać również elementy poszerzające wiedzę teoretyczną. Spotkania superwizyjne są jednocześnie czasem przeznaczonym na pogłębianie wglądu we własne emocje związane z byciem w roli wychowawcy.

Metody pracy
Case study
W zależności od potrzeb – miniwykłady, małe formy warsztatowe.

Czas trwania i terminy
Superwizje będą odbywały się raz w miesiącu w piątki w godzinach 18.15-21.15.
Długość spotkań: 3 godziny zegarowe.

Terminy spotkań:

14 kwietnia 18.15-21.15

12 maja 18.15-21.15

16 czerwca 18.15-21.15

Miejsce

Siedziba Pracowni: ul. Chopina 8c/1 Grodzisk Mazowiecki

Osoba prowadząca
Urszula Lipner – psychoterapeuta, pedagog, trener warsztatu psychologicznego.

Cena
Cena za uczestnictwo w jednym spotkaniu wynosi 150 zł Osoba zgłaszająca się na warsztat deklaruje udział w całym 3-spotkaniowym kursie.

Ilość osób w grupie: 8-12 O zapisie decyduje kolejność zgłoszenia.

Zapisy/informacje:
biuro@humatera.pl
516 894 032

ZAPRASZAMY 🙂