Grupa rozwojowa dla rodziców

Bycie wychowawcą to rola pełna wyzwań. To szczególna droga, która wymaga i ciągłego doskonalenia w zakresie merytorycznym i stałej pracy nad sobą, jako osobą.

Janusz Korczak pisał:
„Bądź sobą – szukaj własnej drogi. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznawać. Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny (…). Ze wszystkich sam jesteś dzieckiem, które musisz poznać, wychować i wykształcić przede wszystkim.”

Zapraszamy na cykliczne spotkania absolwentów kursów psychoedukacyjnych „Jak mówić… jak słuchać…”, oraz wszystkich rodziców i wychowawców zainteresowanych stałym rozwojem w obszarze praktyki i teorii wychowania.

Cele grupy rozwojowej dla rodziców i wychowawców:
– doskonalenie umiejętności swobodnego posługiwania się konstruktywnymi metodami wychowawczymi;
– stworzenie warunków do permanentnego rozwoju osobistego uczestników;
– stałe pogłębianie wiedzy teoretycznej dotyczącej wychowania;
– stworzenie platformy wymiany doświadczeń w zakresie wychowania.

Przewidywane korzyści z uczestnictwa w spotkaniach:
– zwiększenie kompetencji w obszarze umiejętności wychowawczych;
– wzrost samoświadomości i świadomości zjawisk psychologicznych w relacjach międzyludzkich;
– zwiększenie satysfakcji w relacjach z dzieckiem/wychowankiem oraz z innymi ludźmi;
– wzmocnienie płynące z pracy w grupie

Czym są spotkania
Grupa rozwojowa to spotkania, podczas których praca zorganizowana jest wokół pytań zadawanych przez uczestników na forum. To rodzaj case study opartego na analizie konkretnych sytuacji opisywanych przez rodziców/wychowawców. W zależności od potrzeb członków grupy, spotkania mogą zawierać również elementy poszerzające wiedzę teoretyczną. Jednocześnie są czasem przeznaczonym na pogłębianie wglądu we własne emocje związane z byciem w roli wychowawcy.

Metody pracy
Case study
W zależności od potrzeb – miniwykłady, małe formy warsztatowe.

Czas trwania i terminy
Spotkania będą odbywały się raz w miesiącu w soboty w godzinach 8.30-11.30.
Długość spotkań: 3 godziny zegarowe.

Terminy spotkań:

18 listopada 8.30-11.30

9 grudnia 8.30-11.30

13 stycznia 8.30-11.30

10 lutego 8.30-11.30

9 marca 8.30-11.30

13 kwietnia 8.30-11.30

11 maja 8.30-11.30

8 czerwca 8.30-11.30

Miejsce

Siedziba Pracowni: ul. Chopina 8c/1 Grodzisk Mazowiecki

Osoba prowadząca
Urszula Lipner – psychoterapeuta, pedagog, trener warsztatu psychologicznego.

Cena
Cena za uczestnictwo w jednym spotkaniu wynosi 150 zł Osoba zgłaszająca się na warsztat deklaruje udział w całym 8-spotkaniowym kursie.

Cena za spotkanie, dla osób, które chcą wziąć udział w pojedynczym warsztacie, żeby sprawdzić czy ta forma pracy im odpowiada – 200 zł.

Ilość osób w grupie: 8-10 O zapisie decyduje kolejność zgłoszenia.

Zapisy/informacje:
biuro@humatera.pl
516 894 032

ZAPRASZAMY

Komentowanie jest wyłączone.