Most między dwiema górami czyli warsztat o tym jak przez dobrą komunikację budować bliskość w małżeństwie

Żeby budować satysfakcjonujący związek, trzeba dużo rozmawiać…. ale jak to robić?
Co, jeśli mimo dużej ilości rozmów, nadal trudno jest uzyskać wzajemne zrozumienie?
I w końcu jak zbudować „kulturę dialogu” w swoim domu, być bliżej partnera, słuchać tak, żeby usłyszeć i mówić w taki sposób, żeby być prawdziwie zrozumianym?

Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą odkrywać i doskonalić sztukę komunikacji, które poszukują sposobów na budowanie związku opartego na dialogu oraz decydują się aktywnie działać na rzecz pogłębiania bliskości ze swoim partnerem.

Oferta warsztatowa jest skierowana do małżonków osobno. (Ze względów metodycznych na warsztaty nie są przyjmowane pary)

Cele szkolenia:

 • pogłębienie wiedzy dotyczącej zasad i warunków dobrej komunikacji;
 • zapoznanie z podstawowymi narzędziami konstruktywnej komunikacji;
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się poznanymi narzędziami komunikacji;
 • pogłębienie wiedzy dotyczącej ról i postaw, które utrudniają skuteczne komunikowanie się w związku;

Przewidywane korzyści z uczestnictwa w warsztatach:

 • poprawa komunikacji w kierunku bardziej korzystnym dla relacji z partnerem;
 • wzrost świadomości swoich mocnych stron w komunikacji i obszarów wymagających dalszej pracy;
 • poszerzenie wiedzy dotyczącej konkretnych narzędzi konstruktywnej komunikacji, anatomii komunikatu oraz czynników mających istotny wpływ na znalezienie wzajemnego porozumienia;
 • wzrost satysfakcji w przeżywaniu bliskiego związku.

Program:
I Dzień:

 1. Jak widzę, tak mówię – o etykietach nadawanych partnerowi i ich wpływie na komunikację.
 2. Nie dojdzie do porozumienia ten, kto nie rozmawia – o znaczeniu ilości rozmów dla budowania bliskości w małżeństwie.
 3. Uczucia w komunikacji – czyli rzecz o „tym czymś” co nadaje głębię rozmowom.
 4. Druga strona miłości – jak sobie radzić ze „złymi” uczuciami w relacji z partnerem?
 5. Agresywnie, ulegle a może asertywnie – który styl bycia buduje bliskość w małżeństwie?

II Dzień:

 1. Nikt nie jest idealny – czyli jak krytykować, żeby nie ranić i mieć większą szansę na wypracowanie zmiany?
 2. Słuchamy czterema uszami – z czego zbudowany jest komunikat i jaki jest mój styl słuchania?
 3. Słuchanie to druga strona mówienia – jak być skutecznym słuchaczem?
 4. Narzędzia skutecznego słuchacza.

Metody pracy:
Warsztat będzie prowadzony metodami aktywizującymi. Pogadanki, burze mózgów, ćwiczenia indywidualne i grupowe będą przeplatane miniwykładami, prezentacjami i wstawkami teoretycznymi dokonywanymi przez trenera.
Szczególną uwagę przykłada się do stworzenia bezpiecznej atmosfery podczas spotkań. Jedną z ważnych zasad obowiązujących na warsztatach jest reguła dobrowolności. W praktyce oznacza to prawo uczestnika do wycofania się z udziału w wybranym ćwiczeniu bez konieczności podawania uzasadnienia.

Czas trwania i termin warsztatów:
Kurs trwa 16 godzin zegarowych rozłożonych na 2 dni szkoleniowe:
1 dzień: 22.11.2014 godz. 8.00- 17.00 (w tym godzinna przerwa obiadowa)
2 dzień: 29.11.2014 godz. 8.00- 17.00 (w tym godzinna przerwa obiadowa)

Miejsce:
Siedziba Fundacji Miasto-Ogród Książenice
ul. Marylskiego 7
Książenice

Trener:
Urszula Lipner – psychoterapeuta, pedagog. Prowadzi warsztaty umiejętności wychowawczych i rozwojowe – nakierowane na doskonalenie komunikacji i naukę postawy asertywnej.
Na co dzień oddana pracy psychoterapeutycznej przygląda się z bliska źródłom trudności, z którymi mierzą się małżonkowie. W warsztatach komunikacji widzi ogromny potencjał dający szansę na doświadczenie realnej, dobrej zmiany w obszarze relacji z partnerem.

Cena:
Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 190 zł/os (cena obejmuje 16 h szkolenia, materiały, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, dwa obiady oraz minibufet kawowy)
Warsztaty są dofinansowane przez Gminę Grodzisk Mazowiecki w ramach wspierania realizacji zadania publicznego.

Zapisy/informacje:
biuro@humatera.pl
516 894 032

Tytuł warsztatów, treść materiału chroniona prawami autorskimi. Pracownia Terapii i Rozwoju HUMATERA Urszula Lipner

Komentowanie jest wyłączone.