Pracownia terapii i rozwoju powstała w 2011 roku. Jej nazwa pochodzi od słów „HUMAnistyczna TERApia”.

Początkowo Pracownia funkcjonowała jako jednoosobowy gabinet posiadający w swojej ofercie terapię psychologiczną (w podejściu humanistycznym, doświadczeniowym) osób dorosłych oraz najróżniejsze szkolenia i warsztaty.

W miarę upływu czasu nasz zespół powiększał się, zmieniał i ewoluował. Pojawiały się nowe osoby – psychoterapeuci reprezentujący różne nurty i pracujący według zróżnicowanych podejść. To pomaga nam jeszcze bardziej dostosować naszą ofertę do potrzeb zgłaszających się osób.

Mimo tej różnorodności jesteśmy jednocześnie zgodni, że człowiek jest całością złożoną ze sfery psychicznej, społecznej, cielesnej i duchowej oraz że jest istotą zdolną do zmiany i wzrostu. Uznajemy podmiotowość osoby pracującej w terapii. Uważamy, że podstawą relacji klient-terapeuta jest autentyczność, akceptacja i empatia.

Staramy się tworzyć nasze miejsce ze starannością, uwagą i zaangażowaniem.

Zapraszamy!