Pewnego dnia stary Indianin wziął swego wnuka na kolana i powiedział:
– W moim sercu walczą dwa wilki: czarny i biały.
Czarny to lęk i nienawiść, wściekłość i brak nadziei, rozczarowanie i nieprzebaczenie.
Biały to pokój, siła, wiara, harmonia…
– Który zwycięży? – zapytał przejęty wnuczek.
– Ten, którego karmię – odpowiedział Indianin.

Witam na stronie Pracowni!

Nazywam się Urszula Lipner. Od 2006 roku pracuję w obszarze pomagania ludziom. Jestem psychoterapeutą, trenerem warsztatu psychologicznego, pedagogiem i coachem. Więcej informacji na mój temat znajduje się w zakładce „O mnie”

Pracownia terapii i rozwoju powstała w 2011 roku. Jej nazwa pochodzi od słów „HUMAnistyczna TERApia”. Bo to własnie w tym nurcie zdecydowałam się kształcić i pracować.

Podejście humanistyczne (skoncentrowane na emocjach) to jeden z konwencjonalnych nurtów psychoterapii,  uznawany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. To, co wyróżnia je z innych podejść terapeutycznych, to przede wszystkim:

  • podkreślenie wagi autentycznego, akceptującego i i empatycznego kontaktu terapeuty i klienta;
  • przekonanie o zdolnościach człowieka do rozwoju i wzrostu;
  • praca przede wszystkim ze świadomą częścią osoby, która razem z terapeutą aktywnie uczestniczy wydobywaniu i rozumieniu tego, co nieuświadomione;
  • uznanie podmiotowości osoby, która pracuje w psychoterapii (chociażby dlatego klienta nie nazywam pacjentem);
  • przekonanie, że to klient jest ekspertem w zakresie swoich wyborów.

Zapraszam do korzystania z oferty Pracowni – zarówno w zakresie psychoterapii, warsztatów rozwojowych jak i coachingu.

Korzyści płynące z wyboru Pracowni, jako miejsca swojego rozwoju, to:

JAKOŚĆ, która wynika z:

  • przygotowania zawodowego w ośrodkach rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne;
  • pracy pod stałą superwizją superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego;
  • permanentnego podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach.

 

ETYKA, która manifestuje się przede wszystkim:

  • poprzez pracę w oparciu o kodeks etyczny zawodu terapeuty i trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego;
  • dbałość o właściwy balans ilości pracy.

 

POUFNOŚĆ, czyli wierność tajemnicy zawodowej; uznanie za poufne nie tylko danych klienta, treści które wnosi, ale również samego faktu uczestniczenia w terapii.

 

ZAANGAŻOWANIE oraz gotowość towarzyszenia klientowi w jego pracy rozwojowej.

 

ZAPRASZAM!