Superwizje dla rodziców i wychowawców – regularne spotkania grupowe dla absolwentów warsztatów „Jak mówić…”

Bycie wychowawcą to rola pełna wyzwań. To taka szczególna droga, która wymaga i ciągłego doskonalenia w zakresie merytorycznym i stałej pracy nad sobą, jako osobą.

Janusz Korczak pisał:
„Bądź sobą – szukaj własnej drogi. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznawać. Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny (…). Ze wszystkich sam jesteś dzieckiem, które musisz poznać, wychować i wykształcić przede wszystkim.”

Zapraszamy na cykliczne spotkania absolwentów kursów psychoedukacyjnych „Jak mówić… jak słuchać…” – rodziców i wychowawców zainteresowanych stałym rozwojem w obszarze praktyki i teorii wychowania.

Cele SUPERWIZJI dla rodziców i wychowawców:
– doskonalenie umiejętności swobodnego posługiwania się konstruktywnymi metodami wychowawczymi;
– stworzenie warunków do permanentnego rozwoju osobistego uczestników;
– stałe pogłębianie wiedzy teoretycznej dotyczącej wychowania;
– stworzenie platformy wymiany doświadczeń w zakresie wychowania.

Przewidywane korzyści z uczestnictwa w spotkaniach:
– zwiększenie kompetencji w obszarze umiejętności wychowawczych;
– wzrost samoświadomości i świadomości zjawisk psychologicznych w relacjach międzyludzkich;
– zwiększenie satysfakcji w relacjach z dzieckiem/wychowankiem oraz z innymi ludźmi;
– wzmocnienie płynące z pracy w grupie 🙂

Czym są SUPERWIZJE
Superwizje to spotkania, podczas których praca zorganizowana jest wokół tzw pytań superwizyjnych zadawanych/zgłaszanych na forum przez superwizantów (uczestników). To rodzaj case study opartego na analizie konkretnych problemów przynoszonych przez uczestników spotkań. W zależności od potrzeb członków grupy, superwizje mogą zawierać również elementy poszerzające wiedzę teoretyczną.
Są również czasem przeznaczonym na pogłębianie wglądu we własne emocje związane z byciem
w roli wychowawcy.

Metody pracy
Case study
W zależności od potrzeb – miniwykłady, małe formy warsztatowe.

Czas trwania i terminy
Superwizje będą odbywały się raz w miesiącu (poza miesiącami wakacyjnymi – lipcem i sierpniem)
Okres roku superwizyjnego trwa od września do czerwca.
Jedno spotkanie będzie trwało 3 godziny zegarowe.
Terminy superwizji do końca bieżącego roku superwizyjnego:
7 marca
11 kwietnia
9 maja
20 czerwca

Spotkania będą odbywały się w godzinach: 18.15-21.15

Miejsce
ul. 11 listopada 48/21, Grodzisk Mazowiecki (mieszkanie dostosowane do potrzeb gabinetu psychoterapeutycznego)

Osoba prowadząca
Urszula Lipner – psychoterapeuta, pedagog, trener warsztatu psychologicznego, coach.

Cena i warunki uczestnictwa
Cena za uczestnictwo w jednym spotkaniu wynosi 60 zł/os
Deklaracja uczestnictwa w superwizjach oznacza decyzję uczestniczenia we wszystkich spotkaniach (opłacania uczestnictwa nawet w tych miesiącach, w których uczestnik będzie miał kłopot z dotarciem na spotkanie).
Płatności za superwizje przyjmowane są co miesiąc (60 zł miesięcznie) do 5 dnia każdego miesiąca.
Z osobami zainteresowanymi uczestnistwem zostanie podpisana umowa superwizyjna.

Ilość osób w grupie: 6-8. O zapisie decyduje kolejność zgłoszenia.

Zapisy/informacje:
biuro@humatera.pl
516 894 032

ZAPRASZAMY 🙂

Komentowanie jest wyłączone.