Pilnie go poszukujemy. Nie jest rzeczą łatwą spotkać specjalistę, który:

  • jest świetnie wykwalifikowany (z bogatym CV)
  • życzliwy
  • zaangażowany
  • z głową pełną pomysłów
  • stale poszukujący lepszych rozwiązań
  • oczytany w najnowszej literaturze
  • i… jednocześnie ludzki, swojski, nie budujący dystansu.

Gdy go odnajdziemy z pewnością właśnie tutaj damy o tym znać 😉