Trening asertywności dla kobiet: w szacunku do siebie, w szacunku do innych.

Zapraszamy na trening asertywności wszystkie kobiety (szczególnie mamy), które pragną się rozwijać.

Spotkania rozpoczną się 20 kwietnia (środy) i potrwają do połowy czerwca.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i do uczestnictwa!

DLA KOGO?

Na trening asertywności tym razem zapraszamy tylko kobiety, szczególnie mamy. Chcemy, by nauka postawy asertywnej w żeńskim gronie, stała się jednocześnie okazją do czerpania siły, inspirowania się nawzajem, „psychologicznej odnowy” dla nas – kobiet, codziennie zmagających się z lawiną zadań, powinności i obowiązków jakie wynikają z wielorakich ról, które pełnimy.

CELE SZKOLENIA:

  • zapoznanie z zasadami postawy asertywnej,

  • zapoznanie i przećwiczenie narzędzi asertywnej komunikacji,

  • poszerzenie wiedzy na temat niekonstruktywnych postaw, które utrudniają funkcjonowanie w relacjach z innmi ludźmi.

PRZEWIDYWANE KORZYŚCI:

  • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w relacjach z innymi ludźmi,

  • rozwijanie umiejętności obrony siebie wobec innych,

  • poszerzenie świadomości własnych praw oraz pogłębienie umiejętności ich obrony z jednoczesnym poszanowaniem praw innych osób,

  • zwiększenie poczucia własnej wartości,

  • pogłębienie wiedzy i umiejętności dotycznącej konstruktywnej komunikacji,

  • czerpanie osobistej siły wynikającej z pracy w grupie.

FORMA SPOTKAŃ:

Spotkania będą miały formę treningu psychologicznego. Oznacza to, że uczestnicy będą zaproszeni głównie do ćwiczenia umiejętności a w mniejszym stopniu do przysłuchiwania się „miniwykładom”.

Zajęciom towarzyszy zasada całkowitej dobrowolności. W praktyce oznacza to, że uczestnik ma możliwość wzięcia udziału w danej aktywności, ale nie musi się w nią angażować, jeśli ze znanych tylko sobie przyczyn nie chce tego robić.

Wsparcie, zrozumienie, akceptacja, szacunek – to fundament spotkań.

KTO PROWADZI?

Urszula Lipner: psychoterapeuta, pedagog, trener warsztatu i treningu psychologicznego. Prywatnie żona i mama. W treningu asertywności widzi olbrzymią szansę na budowanie wewnętrznej siły. Postawę asertywną rozumie jako decyzję o „godnym byciu” – wobec siebie i wobec innych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania: 8 trzygodzinnych spotkań (razem 24 h szkolenia)

Kiedy: 20 kwietnia – 15 czerwca, godz. 18.30 – 21.30 (środy)

Gdzie: ul. Daleka 3E (poddasze Zielonej Restauracji), Grodzisk Mazowiecki

Koszt: 350 zł od osoby (w cenie materiały szkoleniowe, herbata, kawa, dyplom ukończenia kursu)

Ilość osób w grupie: 8-12

Informacje/Zapisy: biuro@humatera.pl

O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszenia.

ZAPRASZAMY!

Komentowanie jest wyłączone.